Pololzhiy_У квітні виповнилося 100 років від дня народження відомого математика, члена-кореспондента АН УРСР Г.М.Положія, який майже 20 років працював у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка.
Цій події була присвячена Міжнародна математична конференція “Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки”, яка відбулася  на механіко-математичному факультеті.
Співголовами програмного комітету конференції були академік НАН директор Інституту математики НАН України А.М.Самойленко та проректор КНУ професор С.А.Вижва.
Тематика конференції була присвячена чотирьом актуальним напрямам сучасної математики, з яких свого часу проводив наукові дослідження Г.М.Положій.
На відкритті конференції виступили декан механіко-математичного факультету професор М. Ф. Городній; проректор з наукової роботи університету професор С. А. Вижва; завідувач кафедри математичної фізики професор В.Г.Самойленко; завідувач відділу Інституту математики НАН України, академік НАН України В.Л.Макаров; професор НТУУ «КПІ» Н.О.Вірченко та інші.

Вони розповіли про життєвий і науковий шлях Георгія Миколайовича, розвиток його наукових ідей та їхнє сучасне втілення.

Г.М. Положій заснував у Київському університеті наукову школу з теорії узагальнених аналітичних функцій, підготував 22 кандидати наук, з яких шестеро захистили докторські дисертації. Серед його учнів – академіки І.І. Ляшко, В.Л. Макаров, член-кореспондент Б.М. Бублик, професори Київського університету А.А. Глущенко, О.О. Капшивий, І.М. Ляшенко. Він написав перший підручник з математичної фізики українською мовою, який згодом було перевидано як навчальний посібник для всіх університетів СРСР.
У збірці матеріалів конференції опубліковано 119 тез наукових доповідей і біобібліографічну статтю про життєвий шлях і наукову діяльність Г.М.Положія та список його праць.