На факультеті психології відбулася студентська наукова конференція «Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів (до 180 – річчя Київського університету)».

Цей захід організувала кафедра педагогіки. На пленарному засіданні конференції з вітальним словом виступили декан факультету психології професор І.В.Данилюк та завідувач кафедри педагогіки професор А.А.Марушкевич.

У роботі конференції взяли участь студенти факультетів історичного, механіко-математичного, радіофізичного, фізичного, філософського, хімічного, психології та Інституту філології. Робота секцій була присвячена таким темам: «Внесок випускників Київського університету в розвиток освіти України», «Актуальні педагогічні ідеї викладачів Київського університету», «Наукова та педагогічна діяльність випускників Київського університету». Особливою ґрунтовністю відзначилися виступи студентів: М.Білик, М.Голубєвої, О.Грицюк, Ю.Грушовенко, В.Зайцевої, Л.Котик, М.Мельник, Т.Першиної, Х.Петрів, Н.Рогів, М.Саєнко, Л.Шувар. Матеріали доповідей були представлені в інтерактивній формі з використанням засобів мульти-медіа, що сприяло обмінові досвідом, розширенню професійного світогляду, активізації аудиторії та викликало дискусії з проблемних питань.

За результатами студентської наукової конференції було сформульовано ряд рекомендацій, а саме: в процесі викладання педагогічних дисциплін на факультетах/інститутах пропагувати та впроваджувати ідеї досліджень науково-педагогічних працівників Київського університету;  запропонувати факультетам/інститутам КНУ імені Тараса Шевченка на основі матеріалів конференції провести читання, наукові «круглі столи», присвячені педагогічній та науковій діяльності випускників університету; продовжити на дисертаційному рівні дослідження науково-педагогічної спадщини визначних особистостей Київського університету; запропонувати факультетам/інститутам організовувати зустрічі з випускниками університету, які мають досягнення в науково-педагогічній діяльності; періодично проводити конференції, де аналізуватиметься внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів.