ad6ecc3b595ff4a18f180dcaf17751c886b402ed*  За 2013 календарний рік тематичний план наукових досліджень КНУ імені Тараса Шевченка включав 113 науково-дослідних робіт,

з яких 63 теми виконувалися за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету на загальну суму 76 млн. 118 тис. грн. 50 тем за договорами із замовниками виконувалися за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету на загальну суму 11 млн.713,26 тис. грн. Середній обсяг фінансування однієї бюджетної теми – 1 млн.208,2 тис.грн., договірної – 234,3 тис.грн.

 

* Усі 63 теми, що фінансувалися державою за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 р. та переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015р.

 

* З 2012 року у КНУ проводять щорічне рейтингування наукових тем за спеціально розробленою системою показників, що включає оцінку публікаційної активності, участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, штатну активність, фінансову ефективність тощо. Методика та алгоритми підрахунку балів викладені на сайті НДЧ.

 

* За наукометричними показниками Scopus станом на кінець 2013 року КНУ імені Тараса Шевченка має 11377 публікацій, 44050 цитувань, індекс Гірша становить 66.

 

* У списку 100 науковців України, які мають найвищий рейтинг, 11 науковців нашого університету.

 

* У  Scopus представлені 2 журнали, які видає університет: «Algebra and Discrete Mathematics» (видається спільно з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України та Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка) та «Теорія ймовірностей та математична статистика» (англомовне перевидання Theory of Probability and Mathematical Statistics, яке видається Американським математичним товариством).

 

* За рік у нашому університеті проведено 58 наукових  конференцій, з яких 43 міжнародні. Найбільш представницькими серед них були: міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», всеукраїнська конференція «Біологічно активні речовини: фундаментальні та прикладні аспекти отримання та використання», IV міжнародна наукова конференція «Актуальні питання історії стародавнього світу», XXI міжнародна школа-семінар Галини Пучковської «Спектроскопія молекул і кристалів», IV всеукраїнська молодіжна конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук», XX міжнародна наукова конференція молодих учених «Астрономія та фізика космосу».

 

* За межами України в роботі міжнародних конференцій узяли участь 526 співробітників та аспірантів університету.

 

* За 2013 рік співробітники університету отримали 27 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких 20 патентів на винаходи, 4 – на корисні моделі, 1 – на промисловий зразок та 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (методичні рекомендації та комп’ютерна програма).

 

* Університет є власником 140 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких 80 патентів на винаходи, 53 патенти на корисні моделі, 1 патент на промисловий зразок, 2 патенти на сорти рослин, 2 свідоцтва на торгові марки, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

 

* За 2013 рік отримано на 70% більше охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, ніж у попередньому році.

 

* Університет подав 2 міжнародні заявки на отримання патентів за системою РСТ та європейського патенту.

 

* З метою розвитку власної системи передачі (трансферу, комерціалізації) у реальний сектор економіки результатів науково-технічної діяльності та отримання прибутку від використання результатів науково-дослідних робіт університет створює власний Центр трансферу технологій.

 

* У Європейській мережі підприємств EEN (яка включає 40 країн) – найбільшому на сьогодні торгівельному майданчику для розміщення науково-технічної інформації та розробок з метою їхньої комерціалізації – було розміщено 10 проектів від КНУ імені Тараса Шевченка, тепер додано ще 14 проектів, які перебувають на етапі зовнішньої експертизи.

http://issuu.com/mrsdashas/docs/gazeta_2-3