16.01.14_ШайкевичЕнергійним, бадьорим, сповненим творчих задумів, зустрічає своє 80-річчя Ігор Андрійович Шайкевич у колі прекрасної великої родини та колективу кафедри оптики. (Народився 19 лютого 1934 року в Києві).

Після школи вступив до Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка і вже понад 60 років працює тут. За цей час пройшов тернистий та плідний шлях. На кафедрі оптики фізичного факультету І.А.Шайкевич працював лаборантом, аспірантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідував кафедрою.

Як провідний професор і завідувач кафедри брав активну участь у формуванні нових наукових та освітніх напрямів, зокрема «Спектроскопія поверхні металів та напівпровідників». Вперше в Україні підготував спецкурси «Металооптика», «Поляризаційні вимірювання», «Магнітоелектроакустооптика». Створив і впровадив у навчальний процес нові спецпрактикуми з кристало- і металооптики, інтегральної та волоконної оптики.

Крім викладацької та наукової роботи багато уваги приділяв виховній роботі. На громадських засадах тривалий час був заступником директора Республіканської фізико-математичної школи-інтернату при КДУ, викладав там фізику і проводив спецсемінари. Багато випускників цієї школи стали студентами фізичного факультету, а з часом – науковцями й викладачами університету і, зокрема, кафедри оптики.

І.А.Шайкевич – відомий учений-фізик і педагог, фахівець у галузі оптики поверхні та спектральної еліпсометрії не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Останнім часом активно розвиває напрям поляритонної спектроеліпсометрії, з якого захищено 3 кандидатські дисертації. Є одним із фундаторів наукової школи фізичного факультету «Металооптика та спектроеліпсометрія поверхні».

Нині читає для студентів кафедри оптики два спецкурси, які вперше започаткував: «Волоконна та інтегральна оптика і оптичний зв’язок» та «Поляризаційні вимірювання». Підготував сотні спеціалістів-оптиків, зокрема 12 кандидатів фізико-математичних наук.

Автор понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед них 20 авторських свідоцтв СРСР, 3 патентів України, 2 монографій, 2 методичних посібників. Разом з учнями розробив ряд нових приладів, відзначених дипломами та медалями ВДНГ УРСР. У 2013 році в колективі співавторів І.А.Шайкевича Київський національний університет імені Тараса Шевченка висунув на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Був членом спецрад із захисту дисертацій у Київському університеті, Національному технічному університеті КПІ, протягом 6 років членом експертної комісії з приладобудування ВАК України.

Нагороджений медалями, грамотами, відзнаками, двічі лауреат премії Мінвузу України, премії ім. М.П. Барабашова НАН України, премії ім. Т.Г. Шевченка Київського університету.

Має почесне звання «Ветеран праці Київського університету», очолює Раду ветеранів фізичного факультету, член Ради ветеранів та Ради старійшин КНУ.

Кафедра оптики та фізичний факультет щиро вітають шановного Ігоря Андрійовича зі славним ювілеєм! Міцного Вам здоров’я, творчих успіхів, наснаги, і багато щасливих і сонячних років, дорогий Ігорю Андрійовичу!

 Колеги