Фото ТолстогоВиповнюється 70 років діяльності в геологічній галузі заслуженого професора КНУ, академіка Академії інженерних наук України, головного наукового співробітника ННІ «Інститут геології» Михайла Івановича Толстого.

Його трудовий геологічний шлях розпочався восени 1945 р. зі вступу до Київського геологорозвідувального технікуму, а за рік – на геологічний факультет Київського держуніверситету. У 1955 р. під науковим керівництвом видатного вченого професора Є.С. Бурксера захищає кандидатську дисертацію. На початку 1956 р. Михайлу Івановичу пропонують організувати та очолити науково-дослідний сектор університету (НДС). Окрім організаційної та наукової діяльності у НДС (1956-2002 рр.), М.І. Толстой започатковує та викладає на геологічному факультеті низку спецкурсів і практичних занять, організовує та бере безпосередню участь у польових експедиційних роботах на території України, Центрального Казахстану, Забайкалля, Карелії, Кольського півострова, Угорщини, Чехословаччини, Німеччини, Югославії.

За матеріалами цих багаторічних досліджень, в кооперації з науковцями інших університетів М.І.Толстой публікує низку монографій, статей, звітів, 17 випусків щорічного збірника наукових праць НДС. Його зусиллями створено наукову школу «Прикладна петрохімія і петрофізика магматичних порід», яка існує й дотепер.

У 1980 р. його призначено на посаду керівника Секції геології НТР Мінвузу УРСР, а у 1985 р. він стає головою Петрофізичної комісії при Петрографічному комітеті Відділення Наук про Землю АН СРСР.

Завдяки М.І.Толстому на території «Жуків хутір» створено базу навчальної практики та наукової роботи студентів та низькофонову магнітно-радіометричну станцію.

Професором М.І. Толстим на основі багаторічних геологічних досліджень було створено унікальну за обсягами та кількістю вивчених характеристик складу і властивостей колекцію магматичних порід світового рівня.

У 1996 р. він ініціює створення та очолює Раду старійшин університету та затвердження почесного звання «Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Професор М.І. Толстой отримав низку державних та відомчих нагород. Він автор понад 250 наукових праць, 12 винаходів, 11 монографій, 4 підручників та запатентованого наукового відкриття. Під його керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій та підготовлено 16 докторських.

І це далеко не повний перелік того, що встиг зробити ювіляр на теренах геології. Маючи за плечима величезний досвід, професор М.І. Толстой і нині продовжує свою працю в університеті, очоливши перспективну фундаментальну наукову тему.

Володимир МИХАЙЛОВ,

директор ННІ «Інститут геології»

професор