unnamedПро участь Університету у проекті QUAERE
ми запитали у його координатора в КНУ проректора Володимира БУГРОВА:

– Що дасть Університетові участь у проекті?
– Відповідно до чинного Закону України «про вищу освіту» система забезпечення якості вищої освіти складається з 3-х компонентів: внутрішня система кожного ВНЗ, зовнішні системи забезпечення якості (міністерство освіти та науки, інші інституції) і незалежні системи (теперішнє НАЗЯВО). Тобто Закон вимагає від Університету наявності внутрішньої системи забезпечення якості. Того самого вимагає і міжнародне законодавство, яке є складником Болонського процесу. На останньому саміті міністрів вищої освіти в Єревані в 2015 році затверджено другу редакцію європейських стандартів та рекомендацій із забезпечення якості освіти ESG-2015.
Таким чином, проект QUAERE – це навчання із побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, передбаченої міжнародним і внутрішнім законодавством. У ході проекту наші колеги з Польщі, Греції, Литви, Нідерландів, Німеччини діляться своїм досвідом у цій царині. Проект підготує певну кількість людей, які зможуть бути «агентами» побудови системи якості в Україні.
Невдовзі на базі декількох факультетів КНУ стартує пілотний проект, для участі в якому приїдуть експерти з університетів країн-учасників. Вони допомагатимуть нам формувати нормативну базу, проводити експертизу та короткострокові навчальні тренінги з реалізації елементів внутрішньої системи якості. Це і контроль успішності, і опитування студентів, і вибіркові елементи зовнішньої експертизи. Будуть запрошувати експертів, які оцінюватимуть, чи у правильному напрямку ми рухаємося в побудові освітніх програм.
– Напевне, у КНУ така система якості будуватиметься не з нуля. Наскільки ми готові до неї, чи працюють певні елементи системи?
– Звичайно, не з нуля. Ще в 2011 році в Університеті запроваджено програму із забезпечення якості освіти,  яка ґрунтувалася на попередній версії європейських стандартів і рекомендацій. Чимало елементів ми вже запроваджували у пілотному порядку. Наприклад, вхідний контроль знань студентів. Кожен першокурсник проходить тестування з іноземної мови та тієї дисципліни, яка була для нього профільною при вступі. Також ми ведемо моніторинг успішності по сесіях. Кілька років поспіль проводимо екзаменування на сесіях із залученням 2-4-х викладачів. Притому серед екзаменаторів обов’язково є викладачі, які не читали у цих студентів (задля об’єктивності оцінювання). Минулого року ми проводили опитування студентів  щодо якості викладання тих чи інших предметів (факультет соціології впродовж двох сесій відпрацьовував анкету). Давно працює в Університеті  концепція вивчення іноземних мов. 2009 року ми першими запровадили повноцінну вступну кампанію до магістратури. Цього тоді фактично ніхто не робив – в інших вишах автоматично переводили своїх бакалаврів до магістратури, порушуючи тим самим принцип рівного доступу до освіти.
Так, чимало потрібних елементів на сьогодні у нас є. На сьогодні постає завдання об’єднати їх у цілісну систему.

Основне завдання університетської освіти сьогодні  – підготувати випускника до успішного працевлаштування. Наші європейські колеги відзначають: у нас домінує надмірний академізм, адже раніше ми орієнтувалися на підготовку кадрів для наукової та викладацької роботи. Сьогодні потреби ринку праці змінилися, тож  ми маємо спрогнозувати різні траєкторії. Таке завдання і є справжнім адмініструванням освіти!

Адміністрування освіти – це насамперед побудова програм. Тут щирі слова вдячності нашому ректорові, адже ще 2 роки тому Спілка ректорів, яку очолює Леонід Губерський, спільно з Німецькою конференцією ректорів ініціювали декілька навчальних проектів. Завдяки ним підготовлено чимало спеціалістів, які мають навички такого адміністрування навчальних програм: від прописування профілів – до побудови різних траєкторій. Якраз цього й вимагає внутрішня система забезпечення якості. Тож можемо сподіватися, що саме в нашому Університеті найперше в Україні у повноцінному форматі запрацює система забезпечення якості освіти, яка повністю відповідатиме європейським рекомендаціям.