* До тематичного плану наукових досліджень університету включено 115 науково-дослідних робіт, з яких 63 теми виконувалися за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету на загальну суму 76 млн. 118 тис. грн. та 52 теми – за договорами із замовниками.

 

* Усі 63 теми, що фінансувалися державою за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 р. та переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015р.

 

* З 2012 року в КНУ проводять щорічне рейтингування наукових тем за спеціально розробленою системою показників, що включає оцінку публікаційної активності, участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, штатну активність, фінансову ефективність тощо.

 

* За наукометричними показниками Scopus станом на січень 2014 року КНУ імені Тараса Шевченка має 11739 публікацій, 46431 цитувань, індекс Гірша становить 67.

 

* Зі співробітників університету найбільш цитовані у міжнародних наукометричних базах А.О.Толмачов, Л.А.Булавін, Ю.І.Прилуцький.

 

* У списку 100 науковців України, які мають найвищий рейтинг, 11 науковців нашого університету.

 

* У  Scopus представлені 2 журнали, які видає Київський університет: «Algebra and Discrete Mathematics» (видається спільно з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України та Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка) та «Теорія ймовірностей та математична статистика» (англомовне перевидання Theory of Probability and Mathematical Statistics, яке видається Американським математичним товариством).

 

* За 2013 рік у нашому університеті проведено 58 наукових  конференцій, з яких 43 міжнародні. Найбільш представницькими серед них були: міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013», всеукраїнська конференція «Біологічно активні речовини: фундаментальні та прикладні аспекти отримання та використання», IV міжнародна наукова конференція «Актуальні питання історії стародавнього світу», XXI міжнародна школа-семінар Галини Пучковської «Спектроскопія молекул і кристалів», IV всеукраїнська молодіжна конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук», XX міжнародна наукова конференція молодих учених «Астрономія та фізика космосу».

 

* За межами України в роботі міжнародних конференцій узяли участь 526 співробітників та аспірантів університету.

 

* Співробітники університету брали участь у 54 виставках, на яких представили 428 експонатів.

 

* За 2013 рік студенти КНУ опублікували 369 наукових статей, молоді науковці (віком до 35 років) – 1379 статей.

 

* 3 студенти КНУ отримують стипендії Президента України, 1 – Кабінету Міністрів України, 38 – інших установ та фондів.

 

* 4 золоті медалі привезли студенти нашого університету з VII міжнародної студентської математичної олімпіади SEEMOUS-2013, 1 бронзову нагороду – з XI міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів INFORMATRIX, ще одну – з міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики, 3 дипломи – з XXIII міжнародної щорічної студентської математичної олімпіади імені Войтеха Ярніка, два перших та шість других місць з ХХ міжнародної студентської математичної олімпіади IMC.

 

* Університет є власником 140 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, з яких 80 патентів на винаходи, 53 патенти на корисні моделі, 1 патент на промисловий зразок, 2 патенти на сорти рослин, 2 свідоцтва на торгові марки, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

 

* За 2013 рік отримано на 70% більше охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, ніж у попередньому році.

 

* Університет подав 2 міжнародні заявки на отримання патентів за системою РСТ та європейського патенту.

 

* КНУ імені Тараса Шевченка є учасником Національної мережі трансферу технологій NTTN.

 

* У Європейській мережі підприємств Enterprise Europe Network (EEN), яка включає 40 країн – найбільшому на сьогодні торгівельному майданчику для розміщення науково-технічної інформації та розробок з метою їхньої комерціалізації – було розміщено 10 проектів від КНУ імені Тараса Шевченка, тепер додано ще 14 проектів, які перебувають на етапі зовнішньої експертизи.