калакуПроблеми цивілізаційного підходу до історії і культури України, ментальності українського народу, демократизації українського суспільства та його євроінтеграції, децентралізації архівної системи становлять особливий науковий інтерес для викладачів кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Прекрасний приклад свіжого доробку науковців – друге видання підручника «Історичне джерелознавство» за редакцією професора Ярослава Калакури, що вийшло цього року у видавництві «Либідь». Займаючи активну життєву і громадянську позицію, Ярослав Степанович бере постійну участь не лише у наукових форумах, але й в освітніх і культурних заходах, відкритті численних документальних виставок, відстоює розширення прав дослідників на вільний доступ до архівної інформації. Досвідчений лектор, відомий у широких колах науковець,  він постійно перебуває у науковому пошуку, новими працями і дослідженнями відповідаючи на виклики сучасного інформаційного суспільства, бере участь у імплементації новітньої концепції професійної архівної освіти в Україні з урахуванням національних традицій і досвіду європейських держав.
Професор Я. Калакура –  один із ініціаторів підготовки нового покоління університетських підручників, фундаментальних навчальних посібників із архівознавства, історичного джерелознавства, української історіографії. 2017 рік особливо насичений подіями у житті та творчості Ярослава Калакури – знаного  історика, історіографа, джерелознавця та архівознавця, заслуженого професора КНУ, з яким уже понад півстоліття пов’язана його активна викладацька, наукова та організаційна діяльність.
Високий професіоналізм, інтелігентність та творча активність викликають глибоку повагу до шанованого Колеги з боку університетської спільноти, яка висловлює заслуженому професорові слова вдячності за довголітню працю на славу рідної alma mater та теплі слова привітання з нагоди 80-літнього Ювілею!
За інф. Юрія Сороки,
професора кафедри
архівознавства та спеціальних
галузей історичної науки