1324049946МОН України ухвалив рішення про надання нашому університетові ліцензії на підготовку магістрів за спеціальністю 8.000002 «Інтелектуальна власність». Ліцензійний обсяг складає 100 осіб за денною формою навчання. Протягом найближчих двох років КНУ одержить  таку ж ліцензію на підготовку магістрів цієї  спеціальності за заочною формою навчання.
Освітньо-професійна характеристика та освітньо-професійна програма спеціальності «Інтелектуальна власність» передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних професійно забезпечувати набуття, здійснення та захист прав інтелектуальної власності, кваліфіковане супроводження інноваційної діяльності, комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності, трансфер технологій.
Юридичний факультет має всі підстави для організації навчального процесу за цією спеціальністю, адже тут кваліфікований кадровий потенціал, відповідна матеріально-технічна база і навчально-методичне забезпечення. Є і досвід, здобутий нами після запровадження на факультеті магістерської програми з права інтелектуальної власності в рамках спеціальності «Правознавство». Для набуття практичного досвіду факультет налагодив тісну співпрацю з Державною службою інтелектуальної власності України, провідними науковими та навчальними закладами в цій сфері, патентними фірмами та юридичними компаніями, інноваційними центрами.
Для ліцензування й акредитації підготовки фахівців та забезпечення навчального процесу за спеціальністю «Інтелектуальна власність» на факультеті у 2013 р. створено окрему випускову кафедру інтелектуальної власності, яку очолює член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук професор О.П.Орлюк.
З нинішнього навчального року ця кафедра забезпечує також викладання всіх навчальних дисциплін  свого профілю студентам насамперед магістерської спеціальності «Право інтелектуальної власності» та інших спеціальностей юридичного факультету за ОКР спеціаліста й магістра й для інших факультетів та інститутів університету (переважно курс «Інтелектуальна власність»). Спеціальність 8.000002 «Інтелектуальна власність» має комплексний характер, її навчальний план включає, крім основних юридичних дисциплін  ще й дисципліни з економіки.

Для викладання навчальних дисциплін з інтелектуальної власності майбутнім магістрам на кафедру інтелектуальної власності запрошені провідні фахівці-практики (патентні повірені, співробітники Державної служби інтелектуальної власності, судові експерти з питань інтелектуальної власності, фахівці з трансферу технологій, провідні науковці України).
Колектив кафедри сподівається на популярність цієї спеціальності в майбутніх абітурієнтів, адже на сьогодні і Київ, і київський регіон, і Україна в цілому як ніколи зацікавлені у фахівцях відповідного профілю. Натомість жоден інший університет Києва не готує фахівців відповідного профілю.
Оскільки спеціальність «Інтелектуальна власність» належить до специфічних категорій, вступати на навчання за нею можуть не лише юристи, а й особи, що здобули базову чи повну вищу освіту за будь-якими іншими спеціальностями.

Випускники магістратури юридичного факультету КНУ за спеціальністю «Інтелектуальна власність» користуватимуться  величезною популярністю на ринку праці. Вони зможуть працювати (після дотримання відповідних кваліфікаційних вимог) патентними повіреними, судовими експертами з питань інтелектуальної власності, співробітниками державної системи правової охорони інтелектуальної власності, підприємств і установ різних форм власності, підрозділів інтелектуальної власності органів державної влади та наукових закладів, викладачами ВНЗ.