Alumni_geolННІ «Інститут геології» КНУ – один із провідних центрів підготовки геологів найвищого рівня кваліфікації, які готові до роботи в геологорозвідувальній галузі, нафтогазовидобувних корпораціях, сервісних геофізичних компаніях, науково-дослідних інститутах та університетах України і світу.
Геологічна освіта в стінах університету почала розвиватися з перших днів його заснування. У 1933 р. був створений геолого-географічний факультет, у 1945 р. – геолого-грунтознавчий (від 1949 р. – геологічний), який у 2014 р. було реорганізовано у навчально-науковий інститут «Інститут геології». Очолює інститут професор, доктор геологічних наук Володимир Михайлов.
В інституті функціонує 7 кафедр: загальної та історичної геології; мінералогії, геохімії та петрографії; геології родовищ корисних копалин; гідрогеології та інженерної геології; геофізики; геоінформатики та геології нафти і газу; геологічний музей, науково-дослідницькі лабораторії мінералого-геохімічних досліджень, теоретичної і прикладної геофізики, науково-дослідницькі сектори фізичко-хімічних досліджень гірських порід, гідрогеологічних та інженерно-геологічних проблем, інформаційно-обчислювальний сектор. До складу єдиного навчально-наукового комплексу разом з Інститутом геології входить Коледж геологорозвідувальних технологій (КГРТ), який готує молодших спеціалістів в галузі геологічних наук.
Підготовка фахівців в Інституті геології здійснюється за освітніми рівнями бакалавр, магістр та за освітньо-науковим ступенем доктор філософії.

Інститут розташований за адресою:
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90
тел.: +38 (044) 521-33-38, факс: +38 (044) 521-33-38
e-mail: geol_decanat@univ.kiev.ua, www.geol.univ.kiev.ua