дід книжкаУнікальна монографія українських науковців вийшла друком у британському видавництві Cambridge Scholars Publising під редакцією професора ІМВ Антона Філіпенка. Її історія розпочалася з симпозіуму «Соціальна солідарна економіка – український вибір», який проходив у лютому 2016 року в Інституті міжнародних відносин. Тема заходу викликала такий резонанс у науковому світі, що невдовзі згадане видавництво звернулося до організаторів із пропозицією видати монографію за темою дискусії. Доповіді учасників симпозіуму і покладені в основу видання.
– Соціальна солідарна економіка – явище світового масштабу, – пояснює професор Антон Філіпенко. – Особливої актуальності вона набуває в Україні сьогодні, коли ми говоримо про децентралізацію, соціально відповідальний бізнес і субсидіарність економіки.
Дослідження авторів монографії послідовно доводять, що соціальна солідарна економіка має глибоке коріння в українському суспільстві та хороше теоретичне підґрунтя для успішного розвитку.
Видання побачило світ цієї осені і вже отримало позитивні відгуки. Так, канадійські колеги запропонували провести скайп-інтерв’ю за матеріалами монографії українських науковців. Професор Антон Філіпенко отримав запрошення до міжнародної редакційної ради видавництва Cambridge Scholars Publising і пропозицію укласти наступну монографію – цього разу за матеріалами міжнародної наукової конференції  «Продуктивна спроможність нації», яка пройшла в ІМВ навесні. А нещодавно Антон Сергійович став ініціатором створення  першого в Університеті навчально-наукового Центру міждисциплінарних досліджень «Синтез» – ще одного тренду сьогоднішнього світу, у якому мононаука неухильно поступається своїми позиціями інтеграційним науковим стратегіям, здатним знайти відповіді на глобальні виклики епохи.