Диплом зі знаком якостіНавчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка створений на базі біологічного факультету, який як окремий підрозділ розпочав своє функціонування у 1933 році. Дві кафедри (ботаніки й зоології) існували ще від часів заснування Імператорського університету Святого Володимира в 1834 році. Нині Інститут об’єднує 11 кафедр, 2 наукові відділення, Ботанічний сад імені академіка О. Фоміна, Канівський природний заповідник і Зоологічний музей.
ННЦ «Інститут біології та медицини» забезпечений висококваліфікованими кадрами (виключно докторами й кандидатами наук) для здійснення підготовки фахівців біологічного й медичного профілю, має потужну науково-виробничу базу та найкращу серед закладів вищої освіти України лабораторну експериментальну базу (систему навчальних та навчально-наукових лабораторій, укомплектованих сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом). Інститут є потужним навчально-науковим закладом, у якому здійснюється підготовка справжніх професіоналів нового покоління із залученням до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців. Цього неможливо було б досягти без підтримки наукових та освітніх проектів, постійної уваги до питань модернізації освітнього процесу та впровадження прогресивного світового досвіду в навчальний процес із боку керівництва Університету.
Сфера навчально-наукових інтересів Інституту надзвичайно багатоманітна. Тут запроваджено понад три десятки освітніх програм різних рівнів, серед яких найбільшим попитом користуються: Біологія (бакалавр, магістр, доктор філософії), Екологія (бакалавр), Екологічна безпека (магістр), Екологія та охорона навколишнього середовища (доктор філософії), Біотехнологія (бакалавр, магістр), Ландшафтний дизайн та озеленення (бакалавр), Лабораторна діагностика (бакалавр), Дієтологія (бакалавр) та Медицина (магістр). При цьому, незалежно від обраної освітньої програми, наші студенти отримують багатогранну й незмінно якісну класичну університетську освіту.
ННЦ має тісні зв’язки з різними науково-дослідними інститутами та установами Національної академії наук України, Національної медичної академії України, Міністерства охорони здоров’я України, Української академії аграрних наук, співпрацює із закордонними освітніми та науковими закладами багатьох країн. Студенти Інституту мають можливість проходити навчання або наукове стажування в закордонних навчальних й наукових центрах-партнерах за програмами академічної мобільності.