біологиАндрій ПУСТОВАЛОВ,
ННЦ «Інститут біології та медицини»

Ось і завершується 3-й семестр навчання іноземних студентів в ННЦ «Інститут біології та медицини». Незабаром іспит із важливої дисципліни «Гістологія, цитологія, ембріологія». Другокурсників уже не лякають ані обсяги матеріалу, який слід ретельно готувати на кожне заняття, ані тести поточного контролю, що складаються в спеціально розроблених комп’ютерних програмах щозаняття.
Велику увагу викладачі приділяють не лише отриманню якісних теоретичних знань, а й набуттю практичних навичок, що вкрай важливо для майбутніх лікарів. Тому вивчення кожного органу і тканини закріплюємо на практичних заняттях, де розглядаємо відповідні демонстраційні матеріали. Студенти впевнено ставлять під мікроскоп і вивчають гістологічні препарати – гістологію неможливо успішно засвоїти без вивчення досить тонкої і водночас різноманітної структури тканин за допомогою сучасної оптики. Спочатку налаштовують загальне зображення препарату на малому збільшенні, а потім об’єкт переводять на велике – для більш ретельного вивчення. Студенти роздивляються характерні складові органу чи тканини на ультраструктурному рівні. Після перегляду препарати слід змалювати у лабораторному альбомі, супроводжуючи малюнок необхідними позначками.
Таким чином студенти отримують усі необхідні знання про будову і особливості функціонування мікроскопічних структур. Можна бути впевненими, що після такої ретельної та багаторівневої підготовки майбутні лікарі не лише успішно складуть іспит, а й надовго запам’ятають весь отриманий за період навчання матеріал і незабаром активно використовуватимуть його у своїй професійній діяльності.