Рівень підготовки студентів та випускниківВипускники Інституту незмінно користуються великим попитом на сучасному ринку праці. Інститут активно співпрацює з потенційними роботодавцями, що дає можливість студентам застосовувати набуті знання на практиці та налагоджувати професійні контакти, а випускникам – мати гідний кар’єрний старт.
Професійна діяльність багатьох випускників пов’язана з роботою на підприємствах біологічного, медичного, екологічного, біотехнологічного профілю, в установах профільних міністерств.
Наших вихованців залюбки запрошують до науково-дослідних закладів Національної академії наук України, Академій аграрних та медичних наук, наукових підрозділів нашого Університету та інших закладів вищої освіти, а також до провідних наукових та науково-освітніх установ світу.
Класична університетська освіта, високий рівень підготовки, сформований у стінах Університету науковий світогляд, навички організації професійної діяльності та вміння застосовувати отримані знання на практиці дозволяють випускникам Інституту розвинути свої лідерські якості й досягти кар’єрного успіху в обраному напрямі.

У 2017/2018 навчальному році
в ННЦ «Інститут біології та медицини»:

професорсько-викладацький склад становить 122 особи, із них академіків – 1,
професорів – 24, доцентів – 64, асистентів, кандидатів наук  – 33;

освітня діяльність здійснюється за 31 освітньою програмою;

кількість студентів денної форми навчання – 1261, заочної – 207;

кількість науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, інших закладів державної та приватної форми власності, природоохоронних об’єднань та структур, закладів охорони здоров’я, на яких студенти проходять навчальну та виробничу практику, – 66.