На факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем відбулася X Міжнародна наукова конференція “Електроніка та прикладна фізика”. Проведення цієї конференції стало вже традицією, вона сприяє інтеграції університетської та академічної науки, розвиткові міжнародного співробітництва.
На пленарному засіданні виступив із запрошеною доповіддю “Фізичні методи розв’язання задач відновлення архівних аудіо записів на технічних носіях попередніх поколінь” А.А. Крючин, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кор. НАН України, заст. директора Інституту проблем реєстрації інформації НАНУ. Доповідь активно обговорювалася, доповідач відповів на запитання присутніх.
У рамках конференції працювали 9 тематичних секцій. На секційних засіданнях заслухали та обговорили понад 110 доповідей, підготовлених представниками провідних профільних наукових закладів НАН України (інститути фізики, металофізики, фізики напівпровідників, ядерних досліджень, загальної та неорганічної хімії, газу, електродинаміки, мікробіології та вірусології, молекулярної біології та генетики) та університетів України. Співавторами доповідей були дослідники з ряду зарубіжних університетів, зокрема з Австрії, Білорусі, Німеччини, Польщі, Франції, Швеції.
Активну участь у роботі конференції взяли аспіранти та студенти, значна частина доповідей зроблена за їхньою участю.

Праці конференції (починаючи з найпершої конференції, що відбулася в жовтні 2005 року) публікуються англійською мовою, що дозволяє працювати з ними вченим з усього світу. Частина усних доповідей також зроблена англійською мовою. Активну участь у організації та проведенні конференції взяли молоді вчені та аспіранти факультету – Оксана Соломенко, Олексій Волков, Іван Коломієць, Олександр Пилиповський.