«Енциклопедія Київського університету» – науково-довідковий електрон­ний ресурс (http://eu.univ.kiev.ua/), який має на меті всебічно представити історію Київського національного університету імені Тараса Шевченка від часу його заснування як Університету Св. Володимира до сьогодення. Концепція Енциклопедії є унікальною, оскільки в ній висвітлюються різнобічні та маловідомі аспекти діяльності нашої Alma mater. Подано інформацію про викладачів, науковців і видатних випускників, а також про навчальні й наукові підрозділи, наукові школи та видання Університету, його будівлі тощо.

Підготовка «Енциклопедії Київського університету» здійснювалася за ініціативи та всебічної підтримки ректора університету академіка Л.В. Губерського та за безпосереднього керівництва першого проректора О.К. Закусила, проректорів з наукової роботи В.І. Григорука та С.А. Вижви, набувши під орудою останнього завершення в нинішній інтернет-версії.

Спершу передбачалося здійснити друковане видання Енциклопедії. Концептуальні засади проекту розробили на базі Центру українознавства науков­ці університету – В. І. Сергійчук, М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко та І.К. Патриляк. Підготовка матеріалів до Енциклопедії відбувалася в кілька етапів, приурочених до ювілейних дат Університету: 170-річчя (2004 р.), 175-річчя (2009 р.), 180-річчя (2014 р.).

Реалізація такого задуму потребувала наполегливої праці понад 3 тис. авторів та упорядників з усіх підрозділів університету. Особливо слід відзначити ґрунтовність, сумлінність та фаховий підхід до укладання статей представників історичного, філософського, геологічного, географічного та біологічного факультетів, інститутів журналістики, міжнародних відносин та філології, Астрономічної обсерваторії, Ботанічного саду, Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Значну допомогу при підготовці Енциклопедії надали співробітники різних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка – секретар Ради ветеранів війни та праці В. Недзельська, архіваріус Архіву С. Матвєєва, головний зберігач фондів Музею історії університету Л. Круглова.

Створення електронної версії Енциклопедії стало можливим завдяки участі в проекті співробітника НДЧ О. Данилова, старшого наукового співробітника Центру українознавства філософського факультету О. Мостяєва та керівника сектору інформаційного забезпечення відділу інформаційних досліджень та зв’язків із громадськістю Н. Коротенко.

Останній етап підготовки Енциклопедії (2013–2014 рр.) завершився її оприлюдненням в електронному форматі. Переваги такої публікації – очевидні. Інтернет-енциклопедія (розміщена на платформі 1С Бітрікс) є доступною читачам глобальної мережі Інтернет з усіх країн світу. Вона є мобільним ресурсом, що дозволяє легко шукати та систематизувати інформацію, містить широку базу персональних та колективних фотографій, яка постійно розширюється. Електронна версія енциклопедії дає можливість постійного оновлення та доповнення, розміщення фото-, аудіо- та відеофайлів, передбачає інтерактивний зв’язок з читачами та авторами, які можуть додавати коментарі та зауваження, пропонувати виправлення й доповнення. А можливість обговорення матеріалів Енциклопедії в режимі реального часу сприятиме збільшенню інтересу до видання, а відтак – зростанню рейтингу КНУ імені Тараса Шевченка в світі. Оскільки обсяг інтернет-видання є фактично необмеженим, він дозволяє оприлюднювати матеріали, які важко або неможливо надрукувати в паперових виданнях.

Творці Енциклопедії свідомі того, що процес її вдосконалення має бути постійним, проект потребує подальшого розвитку й доповнення. Так, уже запрацювала сторінка «Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету»,  найближчим часом буде відкрито сторінку «Музеї КНУ імені Тараса Шевченка».

Тож успішне здійснення такого складного та масштабного проекту потребує часу, постійної апробації, допомоги та співпраці всіх науковців університету, зацікавлених у створенні Енциклопедії. Тому упорядники закликають усіх колег до співпраці шляхом уважного прочитання статей, розміщених на електронному ресурсі, та надсилання необхідних уточнень і доповнень.

 

Катерина Кобченко,

Олександр Мостяєв