Юрій ПРИЛУЦЬКИЙ,
Катерина ТЕРЕБІЛЕНКО

Упродовж кількох років триває активне наукове співробітництво в галузі синтезу та застосування біосумісних наноматеріалів викладачів і науковців кафедр неорганічної хімії та біофізики з німецькими колегами з університету Дуйсбург-Ессен (м. Ессен). Показовим продовженням такої взаємовигідної і плідної кооперації стало нещодавнє навчання студентів Оксани Лівітської (хімічний факультет) та Михайла Толкачова (ННЦ «Інститут біології») в університеті Дуйсбург-Ессен як стипендіатів DAAD. Раніше в рамках програми «100+100+100» МОН України там пройшла наукове стажування аспірантка кафедри неорганічної хімії Анна Малишенко, яка в червні цього року за результатами спільних наукових досліджень успішно захистила кандидатську дисертацію. У теперішній нелегкий час для нашої держави таке білатеральне співробітництво сприяє виконанню молодими науковцями, аспірантами і магістрами запланованих досліджень на унікальному обладнанні німецького вишу, яке до того ж потребує використання недешевих реактивів і матеріалів.
Подальшому розширенню і налагодженню нових наукових зв’язків, обміну досвідом та ідеями щодо принципів фінансування наукових досліджень в освітніх і наукових установах України та Німеччини була присвячена зустріч німецьких і українських вчених, організована DAAD в рамках проекту «Підтримка демократії в Україні». Координатором цього важливого заходу виступив відомий вчений в галузі біоматеріалів (h-index=41), завідувач кафедри неорганічної хімії університету Дуйсбург-Ессен професор Матіас Еппле. Від України в ньому взяли участь представники провідних університетів та академічних установ, а також Міністерства освіти та науки. Наш університет на зустрічі представляли професори Сергій Вижва (ННІ «Інститут геології») та Юрій Прилуцький (ННЦ «Інститут біології»), асистентка хімічного факультету Катерина Теребіленко.
Делегація КНУ взяла активну участь у різних обговореннях і дискусіях, напрацюванні підсумкових рішень.
Розроблена програма візитів передбачала відвідування провідних  організацій ФРН і України, які посідають важливе місце у процесах відбору та фінансування наукових грантів. Члени української делегації детально ознайомилися з основними етапами оголошення конкурсів наукових проектів у ФРН, особливостями добору експертів для їх рецензування та системою оцінювання і надання фінансування.
В Україні подібні заходи відбулися в Президії НАНУ за участю першого віце-президента академіка НАН України Антона Наумовця, міністерстві освіти та науки України за участю заступника Міністра освіти та науки професора Максима Стріхи та в Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України за участю представників УНТЦ. Учасники дискусії розробили конкретні рекомендації щодо реформування грантової системи в Україні.

Заходи, які відбулися у ФРН та в Україні завдяки підтримці DAAD, стали квінтесенцією співпраці представників освітніх і наукових закладів України, а також Міністерства освіти і науки щодо налаштування демократичної системи розподілу коштів серед наукової спільноти України. Сподіваємося, що напрацьовані спільно з німецькими колегами пропозиції та отриманий українськими учасниками досвід цього проекту буде використано для покращення інноваційної діяльності науковців в Україні на тлі стрімкого розвитку новітніх технологій у світі.