1-1Економічний факультет чекає
на талановиту молодь, яка прагне
здобути сучасну економічну освіту

Економічний факультет КНУ – один із провідних в Україні з підготовки економістів та менеджерів найвищої кваліфікації, розробки та реалізації стратегічних напрямів розвитку вищої економічної освіти. Економічна освіта в університеті бере свій початок із заснування у 1842 р. кафедри політичної економії і статистики. Економічний факультет в Київському університеті відкрито у 1944 р. Очолює факультет  професор, член-кореспондент НАН України Віктор Базилевич.
На факультеті функціонує 12 кафедр: економічної теорії, макро- і мікроекономіки; економіки підприємства; економічної кібернетики; міжнародної економіки та маркетингу; менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності; обліку та аудиту; фінансів; страхування, банківської справи та ризик-менеджменту; екологічного менеджменту та підприємництва; статистики та демографії; підприємництва; іноземних мов. У нас функціонують Українсько-німецький центр економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури;  Навчально-виробничий центр страхового бізнесу; Центр фінансової освіти, науки та атестації фахівців у галузі фінансового ринку, НДС «Центр економічних досліджень».
Підготовка фахівців на економічному факультеті здійснюється на денній та заочній формах навчання за освітніми ступенями БАКАЛАВР, МАГІСТР та за освітньо-науковим ступенем  ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ.