Тамара БІЛОУС

На замовлення Ради молодих учених КНУ імені Тараса Шевченка факультет соціології провів опитування на тему актуальних проблем молодих науковців. У ньому взяли участь представники всіх факультетів та інститутів університету, середній вік яких становить 27 років. У результаті дослідження виявлено основні проблеми молодих учених. Зокрема, підтвердилися такі гіпотези опитування: одна з наріжних проблем наукової молоді – недостатність фінансування; рівень інформування науковців університету щодо можливості грантової підтримки досліджень, відкриття нових грантів, проведення конференцій, конкурсів тощо – дуже низький.

Майже 40% респондентів не отримують інформації про наукові гранти й навіть не знають, де її знайти, а 46,3% незадоволені якістю цієї інформації.

Половина опитаних молодих учених зазначила, що зацікавлена в написанні грантів для проведення наукових досліджень із можливістю бути керівником проекту. Три чверті опитаних цікавить написання грантів для проведення наукових досліджень, де вони були б виконавцями проекту. Крім цього, три чверті виявили зацікавленість у написанні міждисциплінарних грантів.
69% респондентів ніколи не подавали заявки для отримання гранту.
Зацікавлені в існуванні університетської грантової системи підтримки освіти наукових досліджень, за даними опитування, 87% молодих учених.
Основною перешкодою для участі в українських і зарубіжних конференціях, наукових школах тощо наукова молодь бачить відсутність фінансування. Опитані зазначили, що саме від фінансового забезпечення наполовину залежить їхня участь у таких заходах. Також помітною перешкодою вони називають відсутність необхідної інформації про терміни й умови участі в таких проектах.
Значною проблемою молоді вчені вважають також безперспективність дальшої роботи після закінчення аспірантури через брак робочих місць. Причинами труднощів, за словами респондентів, є відсутність прозорої системи ротації кадрів і чітких критеріїв кар’єрного зростання.
Детальніше з результатами соціологічного опитування можна ознайомитися на сайті Ради молодих учених КНУ