Фото 3 _ ГлушковВіктор Глушков спричинив визначальний вплив на розвиток вітчизняної школи кібернетики. Багато ідей, над якими він працював, випередили час і залишаються актуальними у сучасних комп’ютерних науках, вони знаходять своє відображення в навчальних курсах факультету. Йдеться, зокрема, про ідеї академіка Глушкова в галузі штучного інтелекту, розпізнавання мови і зорових образів, інтелектуальної робототехніки, систем дистанційного захисту об’єктів, досліджень інтелектуальних здібностей людини. Науковець вважав, що «інформаційні технології в майбутньому революційно перетворять всі сторони людської діяльності». Сьогодні справедливість його слів є очевидною.