5Прес-центр факультету

Інформаційні технології (ІТ) – відносно молода і досить динамічна галузь економіки, на розвиток якої сьогодні покладають великі надії усі держави світу. Статистика свідчить, що на макроекономічному рівні існує залежність між добробутом країни, інноваціями та ІТ. Для пересічної людини це, насамперед, вельми приваблива галузь із високою заробітною платнею та великими перспективами. Україна посідає 4-те місце в світі за кількістю ІТ-фахівців та 73-тє – за рівнем розвитку інформаційних технологій. Такий дисбаланс свідчить, з одного боку, про світове визнання українських фахівців, а з іншого – про відсутність сформованого внутрішнього ринку. Водночас, досвід таких країн, як, наприклад, Ірландія, засвідчує, що саме ІТ-галузь – щасливий квиток для будь-якої країни.
Адже ще 30 років тому фактично не було персональних комп’ютерів, а десять років тому ніхто не думав про паралельні обчислення чи хмарні технології.
З метою отримання лідерства у підготовці фахівців цієї галузі два роки тому в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка створено факультет інформаційних технологій. Факультет складається з чотирьох кафедр: технологій управління, інтелектуальних та інформаційних систем, кібербезпеки та захисту інформації, програмування та комп’ютерної техніки. Майбутні фахівці навчаються тут за такими програмами підготовки освітнього рівня «Бакалавр»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології (комп’ютерні науки; прикладні інформаційні системи), Інженерія програмного забезпечення (інженерія програмного забезпечення), Кібернетика (безпека інформаційних і комунікаційних систем; управління інформаційною безпекою), Телекомунікації та радіотехніка (мережеві та інтернет-технології). На рівні «Магістр» до вищевказаних напрямів підготовки додається ще спеціальність – Комп’ютерні науки та інформаційні технології (управління проектами; інформаційна аналітика та впливи), що дозволяє забезпечити спеціалістами усі галузі ІТ.
Головний принцип підготовки фахівців на факультеті – навчання через практику. Адже динаміка галузі вимагає акцентувати основну увагу саме на практичній підготовці студентів, зокрема за напрямами програмування, створення інформаційних систем та технологій управління підприємствами і проектами та їх впровадження, проектування та розробки комп’ютерних мереж і систем, розробки сучасних інтелектуальних систем, захисту інформації. Тому до викладання ми активно залучаємо спеціалістів із досвідом практичної роботи, укладаємо договори з підприємствами, що дає можливість організовувати воркшопи та майстер-класи для студентів, а також обов’язкові виробничу і переддипломну практики.
Цього навчального року на перший курс бакалаврату ФІТ було подано 3209 заяв, а на перший курс магістратури – 98. Для порівняння, на перший курс факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ «КПІ» було подано 3156 заяв, близько 4000 заяв за цими ж спеціальностями було подано до Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій «Львівської політехніки». Цікаво, що серед першокурсників ФІТ кількість контрактників значно перевищує кількість студентів, які навчаються за державним замовленням. На тлі загального занепаду технічної освіти та зменшення державного фінансування така картина досить позитивна. А це, в свою чергу, попри надскладні кризові умови, засвідчує доцільність і перспективність створення факультету інформаційних технологій.