Олександра КАСЬЯНОВА,
Інститут філології

Нині бути гарним фахівцем недостатньо. На сучасному ринку праці окрім професіонала шукають всебічно розвинену особистість. На першому плані – персона – інтелігентна, креативна, сильна духом, зі свідомою громадянською позицією. Сьогодні Україна потребує націєтворчих громадян, особистостей із ціннісними орієнтирами та індивідуальністю. Ці якості формуються, перш за все, у соціальних групах. Відповідно до цього освітній заклад має не тільки навчати, а й виховувати. На думку членів Постійної гуманітарної комісії Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка, виховна робота має здійснюватися завдяки інституту кураторів. Члени комісії на чолі з Григорієм Семенюком обговорили проєкт положення «Про інститут кураторства в КНУ імені Тараса Шевченка». До обговорення долучилися представники студентського самоврядування Університету.
Що ж передбачає інститут кураторства?
Інститут кураторства – це управлінська ланка, яка має взаємодіяти з іншими у системі позанавчальної виховної роботи і забезпечувати її організацію на рівні студентської академічної групи. Результатом діяльності куратора є набуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної свідомості, ціннісних орієнтирів і розвиток індивідуальних якостей особистості.
Обговорений проєкт буде передано на розгляд Вченої ради Університету.