Директор_Фото_ИльченкоВолодимир ІЛЬЧЕНКО,
професор, директор ІВТ

У сучасних умовах чітко визначається тенденція збільшення частки наукоємної технології в науці та промисловості. Дедалі частіше яскраві досягнення в природничих науках (і  фундаментальних, і  прикладних) з’являються під час вивчення об’єктів із обмеженою кількістю атомів або молекул (нанофізика, наноелектроніка, нанохімія, молекулярна біологія тощо). На такому рівні надзвичайно важливим стає взаємопроникнення різних природничих наук. Вивчення природи живого на сучасному рівні неможливе без одночасного глибокого розуміння притаманних їй фізичних, хімічних, біологічних взаємодій та процесів. Саме закони згаданих взаємодій утворюють основу технології, яку використовує Природа, – найвищої технології, яка в реальних атмосферних умовах при кімнатних температурах створює все: від нескладних рослин та організмів до людини з її унікальним живим комп’ютером.
Зрозуміло, що сучасний дослідник повинен оволодівати фундаментальними міждисциплінарними знаннями для того, щоб пройти шлях від володіння конкретними штучними технологіями до інтегральних природних технологій. Така ідея й лежить в основі навчальних планів з підготовки магістрів і бакалаврів з  високих технологій за всіма напрямами підготовки – фізичними, хімічними та біологічними, причому ґрунтовна фізико-математична підготовка та комп’ютерні технології посідають чільне місце у програмі підготовки студентів Інституту високих технологій усіх напрямів.