Gruppenfoto perspektivisch - копияЦентр комунікацій

Президент спілки ректорів України, ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Губерський взяв участь у багатосторонній німецько-українській зустрічі з питань реформування вищої освіти, яка відбулася в університеті міста Констанц. Німецьку сторону  на заході представляли  президент Конференції ректорів вищих навчальних закладів Німеччини професор Хорст Гіпплер, ректор університету м.Констанц професор Ульріх Рюдігер та інші. Учасники зустрічі обговорювали тему побудови внутрішніх систем забезпечення якості освіти, яка є принциповою вимогою Закону України «Про вищу освіту»,  міжнародного законодавства щодо забезпечення якості освіти, а також Болонського процесу в цілому.  Адже його основне гасло в тому, що університети мають забезпечити таку якість освіти, яка дозволить випускникам успішно працевлаштуватися.

Коментар проректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова, учасника програми акредитації, сертифікації і забезпечення якості освіти ACQUIN:

– Проект «Якість освіти та акредитація» підтриманий і профінансований німецькою стороною. Ми пройшли стажування та отримали кваліфікацію фахівців із забезпечення якості освіти. Можу повідомити ексклюзивну інформацію: доцент нашого Інституту філології Марина Денисенко після проходження стажування в Інституті акредитації ACQUIN отримала кваліфікацію експерта програми по вищих навчальних закладах країн пострадянського простору. Тепер вона поїхала до Казахстану займатися акредитацією тамтешніх університетів.
Високий рівень Конференції ректорів внз Німеччини засвідчує той факт, що її президент за посадою є віце-президентом європейської Асоціації університетів. Конференція має представництво в Брюсселі при європейській Асоціації університетів. Це справді потужна сила. І саме її представники навчали нас того, як будувати внутрішні системи забезпечення якості освіти. Адже університет міста Констанц на сьогодні має такий рівень довіри до якості отриманої в ньому освіти, що може самостійно проводити переакредитацію своїх програм. У Німеччині досить жорстко регламентовано акредитаційні процедури – саме це гарантує кінцевому споживачеві (студенту, викладачу) отримання певного набору якісних інструментів. Їхні акредитаційні вимоги регламентують навіть рівень матеріально-технічної чи спортивної бази університетів. Так вони передбачають можливість всебічного розвитку особистості студентів. Основні принципи, на яких побудована вся система забезпечення якості освіти – високий рівень довіри і максимальне дотримання формальних процедур. Довіра передбачає, що всі зацікавлені сторони (адміністрація вишів, студенти, викладачі і науковці) свідомо беруть на себе зобов’язання щодо дотримання цих процедур.
Третій принцип – студентоорієнтоване навчання. Навіть наші студенти (а я з гордістю заявляю, що вони найкращі в світі) розуміють це як волюнтаризм: я робитиму все, що хочу. Насправді студентоорієнтоване навчання передбачає свідому участь усіх стейкхолдерів (зацікавлених сторін) у навчанні, яке гарантує ефективне працевлаштування після завершення університету. Зрештою, саме в цьому мета Болонського процесу.
Здавалося б, прості речі. Однак саме вони допоможуть нам, будучи найкращим університетом України, зрозуміти, що сьогоднішній світ – світ висококонкурентного середовища, світ напрочуд мінливий і нестабільний, в якому практично щодня необхідно доводити середовищу свою академічну довершеність.