Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології – унікальна за своїми традиціями. Це один із перших в історії України осередків, який досліджує не лише історію літератури, а й творчість Тараса Шевченка.

Витоком і праджерелом кафедри історії української літератури і шевченкознавства є кафедра російської словесності історико-філологічного відділення Університету Святого Володимира, очолювана Михайлом Максимовичем (1834). 1918 р. на філологічному факультеті вперше було створено окрему кафедру української літератури. Розвиток історико-літературної науки, зокрема медієвістики і шевченкознавства, поставив на порядок денний заснування кафедри, яка поглибила б наукові студії над національним письменством Х-ХІХ століть. Так 2 липня 1999 р. постала кафедра історії української літератури і шевченкознавства, що активізувало історико-літературні, зокрема медієвістичні та шевченкознавчі дослідження, стали регулярно проводитися наукові шевченківські конференції, щорічно виходить збірник «Шевченкознавчі студії», зросла кількість студентів та аспірантів, які працюють над тематикою класичної літератури. У різні часи на цій кафедрі працювали такі відомі вчені, як В.М.Перетц, М.К.Зеров, С.І.Маслов, І.П.Скрипник, М.П.Комишанченко, М.С.Грицюта, Н.Й.Жук, В.В.Яременко, В.М.Поважна, О.І.Кисельов та ін.

Діяльність кафедри історії української літератури і шевченкознавства провадиться в трьох стратегічних навчальних і наукових напрямках: викладання і вивчення давньої української літератури Х–ХVІІІ ст.; класичної літератури ХІХ ст.; творчості Т.Шевченка.

У 2013–2014 навчальному році вперше в історії Університету кафедра розробила й забезпечила читання разом із кафедрою новітньої української літератури факультативу «Феномен Тараса Шевченка в культурному й гуманітарному просторі України і світу» для студентів усіх структурних підрозділів Університету. З 2014-2015 рр. запроваджується постійний курс для студентів Університету «Тарас Шевченко і Київський Університет», який читають викладачі кафедри історії української літератури і шевченкознавства. Відтак, кафедра набула статусу міжфакультетської, виконуючи важливу місію – виховання в студентів Університету почуття патріотизму до  свого вишу, пошани до його покровителя – Тараса Шевченка.  

Особлива роль належить кафедрі історії української літератури і шевченкознавства у відзначенні Року Тараса Шевченка. Викладачі кафедри відповідали за проведення визначальних шевченківських заходів, виступали їхніми організаторами. Єднання україністів, знавців слов`янських, східних і західних мов у стінах Інституту філології, їх тісну співпрацю засвідчили численні шевченківські заходи, які відбувалися на його базі протягом 2012-2014 рр.

Оксана Сліпушко,  професор,

завідувачка кафедри історії української літератури і шевченкознавства