На базі кафедри релігієзнавства відбулася всеукраїнська наукова конференція «Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри» (до 55-річниці кафедри релігієзнавства), присвячена проблемам розвитку релігієзнавчих студій. До учасників із вітальним словом звернувся академік НАН України декан філософського факультету А.Є.Конверський. Він зазначив, що релігієзнавчі студії в Київському університеті мають давню традицію. Адже релігієзнавчі ідеї були започатковані відомими  засновниками богословської та релігієзнавчої думки XIX – першої половини  XX століття М.Боголюбовим, І.Огієнком, М.Посновим, Н.Фаворовим. І  сьогодні кафедра переживає період професійного зростання. Яскравим свідченням цього є ціла плеяда випускників кафедри, переважна більшість з яких працює у вишах, науково-дослідних інституціях, державних органах влади України, а також підручники та наукові праці викладачів кафедри.

Великий резонанс серед учасників конференції викликали доповіді метрів релігієзнавчої науки, провідних українських вчених.  Завідувач кафедри релігієзнавства професор  Є.А.Харковщенко  в доповіді «Відділення релігієзнавства – складова філософської підготовки в Київському університеті» наголосив, що одним із завдань кафедри є вихід у світовий  релігієзнавчий простір. Хоч викладачі кафедри, аспіранти представляють Україну на міжнародних конференціях, однак зв’язки українського релігієзнавчого співтовариства зі світовим нині потребують розвитку й зміцнення.

Заступник директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України професор А.М.Колодний у своїй доповіді звернув увагу на актуальні проблеми релігієзнавчої науки, її сьогоднішні можливості та перспективні тенденції. Тривогою за релігієзнавчу науку була пронизана доповідь ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка професора П.Ю.Сауха  «Релігієзнавство: між минулим і майбутнім».

Змістовними були виступи представників Хмельницького університету регіонального управління та права , Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та кафедри релігієзнавства КНУ імені Тараса Шевченка.

По закінченні пленарного засідання працювали секції «Релігієзнавчі ідеї в Університеті Святого Володимира», «Видатні постаті та ідеї вітчизняного релігієзнавства», «Релігієзнавча освіта: методологія, теорія і практика», «Релігієзнавчі дисципліни в Київському університеті та світі», «Філософія та релігієзнавство».

Виступи молодих релігієзнавців засвідчили глибоку обізнаність у царині вітчизняної філософської, релігієзнавчої думки. Хочеться, щоб молода генерація релігієзнавців була віддана тим науковим пошукам, які були започатковані в Київському університеті, щоб плекали й продовжували традиції вітчизняної релігієзнавчої науки, гідно репрезентували наш університет у світовому релігієзнавчому просторі.

 

Олена ПРЕДКО,

професорка кафедри релігієзнавства