bronstert-snizhkoНа початку навчального року учасники наукового семінару  у Потсдамському університеті заслухали дисертаційну роботу аспіранта кафедри метеорології та кліматології КНУ Юлія Дідовця. Його дослідження, присвячене впливу кліматичних змін на стан водних ресурсів різних природних зон України, отримало схвальну оцінку та рекомендоване до захисту.

Захистом Ю. Дідовця завершився «сендвіч-проект» Німецького товариства академічних обмінів під керівництвом двох наукових керівників –  професорів Акселя Бронстерта (Потсдамський університет) та Сергія Сніжка (КНУ імені Тараса Шевченка). Уперше для таких досліджень на території нашої країни застосовано найсучасніші чисельні моделі прогнозу клімату та моделі оцінки клімату на водні ресурси із залученням даних як наземних, так і дистанційних (супутникових) спостережень. У процесі роботи молодий науковець успішно оволодів сучасним науковим інструментарієм отримання та обробки великих обсягів кліматичних даних, методологією вибору та використання кліматичних моделей. Результати досліджень Юлія Дідовця попередньо апробовані на кількох міжнародних та вітчизняних конференціях, а тепер і рекомендовані до захисту.
Кафедра метеорології та кліматології КНУ вже понад 10 років співпрацює з Потсдамським університетом та Потсдамським інститутом клімату задля створення кадрового потенціалу досліджень змін клімату. Розповідає завідувач кафедри професор Сергій Сніжко:
– За останнє століття рівень споживання води у світі зріс у 6 разів – насамперед через потреби сільського господарства (іригацію).  Деякі країни вже гостро відчувають дефіцит водних ресурсів для забезпечення власних продовольчих потреб. Україна – одна з найменш забезпечених водними ресурсами країн Європи. Дефіцит водних ресурсів може суттєво посилитися через кліматичні зміни, і це може означати не просто якийсь абстрактний «водний голод», а цілком конкретні катастрофічні наслідки не тільки для навколишнього середовища, а й для економіки, комунального господарства. Україна може втратити своє значення для світу як потужна аграрна країна.
– Для того, щоб вчасно відповісти на сучасні глобальні виклики, адаптуватися до можливих змін у навколишньому середовищі, потрібні науково обґрунтовані довгострокові прогнози кліматичних змін, оцінка їхнього впливу на водні ресурси та інші галузі людської діяльності. Виконувати такі надскладні завдання здатні лише висококваліфіковані фахівці, підготовка яких зазвичай потребує значних капіталовкладень, потужної наукової бази, поєднання наукового потенціалу кількох наукових центрів одночасно. Тому кафедра метеорології та кліматології, використовуючи десятиліттями  напрацьовані зв’язки з провідними європейськими вченими, проводить разом  з ними спільні дослідження  клімату та водних ресурсів України. Результати досліджень мають велике значення для забезпечення екологічної та економічної безпеки нашої держави. Державне агентство водних ресурсів України вже впровадило їх та використовує для розробки заходів із адаптації водного господарства України до змін клімату.
– Завершений «сендвіч-проект» виявився надзвичайно результативним у науковому плані. Планується публікація трьох статей у провідних фахових журналах наукометричної бази SCOPUS.  це сприятиме підвищенню рейтингу нашої кафедри та Університету в нелегкій і висококонкурентній боротьбі за наукові гранти (у тому числі  і в рамках програми «Горизонт-2020»).