на 5-туМарина КАПАСЬ-РОМАНЮК,
куратор проекту

Навесні 2019 року розпочав свою роботу проект «Language Exchange Club» кафедри мовної підготовки ННЦ «Інститут біології та медицини».
Ідея створення розмовного клубу виникла в процесі викладання української мови іноземним студентам, які навчаються за освітньою програмою «Медицина». Ініціативу кафедри мовної підготовки активно підтримало керівництво Інституту. Практичні заняття з української мови засвідчили, що студенти мають труднощі з опануванням мови, оскільки не можуть знайти цілісного українськомовного середовища поза межами Університету.
На заняттях розмовного клубу застосовується метод «мовленнєвого обміну» («language exchange»), що передбачає опанування мови, рідної для партнера по спілкуванню. Співрозмовниками іноземців стали українські студенти, які вивчають східні мови (перську, гінді, арабську). Зокрема, студенти кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу Інституту філології КНУ, а також студенти Київського національного лінгвістичного університету.
Основний принцип роботи «Language Exchange Club» полягає в тому, що дві змішані групи носіїв двох різних мов упродовж однієї зустрічі спочатку спілкуються однією мовою (30 хвилин), а потім – іншою (теж 30 хвилин). В основі такої комунікації – принцип взаємодопомоги. Роль викладача (координатора) зводиться лише до того, щоб стежити за часом та послідовністю використання мов.
Робота розмовного клубу набирає обертів, кількість учасників із кожним засіданням (а вони проводяться двічі на тиждень) дедалі зростає. Учасники проекту мають чудову нагоду не лише розмовної практики з носіями мов, а й пізнання культури один одного.
«Language Exchange Club» – не лише багатомовний, а й полікультурний простір, який допомагає розуміти культурні відмінності носіїв різних мов, їхні цінності. Унаслідок такої міжкультурної комунікації відбувається «м’яка» адаптація учасників клубу до інших мовленнєвих етикетів, законів, стратегій і тактик спілкування.