– Цьогоріч до Університету вступило близько 8 500 осіб, що суттєво перевищує показники минулих років, – відзначив ректор Леонід Губерський на засіданні Приймальної комісії. – Це свідчить про зростання довіри молоді до нашого Університету, його потужну репутацію й високу оцінку якості освітніх послуг. Також варто відзначити вдало проведену профорієнтаційну роботу, яка цьогоріч була ускладнена пандемією, що охопила весь світ.
Рішенням Приймальної комісії до КНУ за всіма спеціальностями на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» медичного спрямування за державним замовленням було зараховано 2987 вступників. На навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб за всіма спеціальностями на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» медичного спрямування було зараховано 2 463 вступники, що майже на 300 осіб перевищує показники минуло року.
На навчання за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб на ОС «Магістр» зараховано 2 754 абітурієнти.
На вакантні місця державного замовлення за ОС «Бакалавр», а також на вакантні місця на спеціальності, котрим надається особлива підтримка, рішенням Приймальної комісії було переведено 110 осіб із числа дітей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, дітей шахтарів, внутрішньо переміщених осіб та членів багатодітних сімей.
Ректор Леонід Губерський відзначив високий якісний показник підготовки абітурієнтів, які вступили до Університету. Свідченням цього є високі прохідні бали на більшість освітніх програм. Цьогоріч найвищий прохідний бал, 196,20 – на освітній програмі «Міжнародні комунікації» Інституту міжнародних відносин.