ректорНаприкінці року збори Конференції трудового колективу КНУ
імені Тараса Шевченка підбили підсумки роботи за 2018 рік.
Вони відбулися 27 грудня 2018 року в аудиторії імені М. Максимовича
Головного корпусу за наявності кворуму делегатів від усіх
структурних підрозділів.

Про здобутки Університету у 2018 році доповів ректор Леонід Губерський у своєму Звіті (який було завчасно розміщено на сайті Університету та видано окремою брошурою). За словами ректора, Київський національний університет імені Тараса Шевченка у році, що минув, залишився лідером вищої освіти України. За результатами діяльності він посідає найвищі серед українських закладів вищої освіти місця у світових рейтингах. Нині Університет є класичним вищим навчальним закладом, що надає широкий спектр освітніх послуг за 59 спеціальностями у 25 галузях знань, має потужний викладацький склад, найбільші обсяги наукових досліджень та найкращі показники публікаційної діяльності в Україні.
Леонід Губерський також звернув увагу на завдання, які постають перед колективом Університету в 2019 році. Основним серед них є рівноправне входження до європейського і світового освітнього та наукового простору. Саме на це спрямований Стратегічний план розвитку КНУ імені Тараса Шевченка на період 2018–2025 років, що схвалений Вченою радою 25 червня 2018 року.
Доповідь ректора викликала жваве обговорення серед делегатів Конференції трудового колективу. Зокрема, до нього долучилися декан філософського факультету Анатолій Конверський, декан економічного факультету Анжела Ігнатюк, декан хімічного факультету Юліан Воловенко, декан факультету психології Іван Данилюк, професор історичного факультету Олег Машевський, доцент Інституту філології Олеся Наумовська та представники студентського самоврядування Юлія Корзенюк і Роман Куриленко. Усі вони схвально оцінили здобутки колективу Університету протягом 2018 року й побажали колегам подальших звершень у науковій та навчально-методичній діяльності.

Делегати конференції трудового колективу КНУ прийняли постанову:

1. Звіт ректора схвалити;
2. Роботу оцінити задовільно;
3. Доповідь та звіт ректора обговорити на зборах трудових колективів факультетів, інститутів та інших структурних підрозділів.