Збори труд.кол.Наприкінці року відбулася конференція трудового колективу нашого університету. З доповіддю про роботу з грудня 2012 по грудень 2013 року виступив ректор університету академік Л.В.Губерський. У своєму звіті Леонід Васильович глибоко проаналізував усі найголовніші аспекти життєдіяльності університету – навчальну та навчально-методичну, науково-дослідницьку і виховну роботу, міжнародну діяльність, фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-господарське забезпечення діяльності університету. Він зазначив, що рік, який проминув, був успішним для нашого ВНЗ. Входження в рейтинги QS WorldUniversityRankings (університет піднявся на наступний щабель, посівши місце в діапазоні 441-450) та Міжнародної інформаційної групи «Інтерфакс» (університет посів 4 місце), участь  у рейтингах закладів вищої освіти країн СНД «Експерт» та європейського рейтингу «U-Multirank», багато інших здобутків – це ознака правильності обраного нашим колективом курсу на забезпечення якості освіти, досліджень та інновацій.

У ході звіту Л.В.Губерський доповнив детальними коментарями кожний розділ, накреслив перспективи розвитку нашого університету з огляду на нові реалії життя.

Звіт було активно й різнобічно обговорено. До речі, з текстом звіту були заздалегідь ознайомлені в колективах факультетів, інститутів, підрозділів. У своїх виступах декан географічного факультету Я.Б.Олійник, професор хімічного факультету О.А.Запорожець, заступник директора Інституту філології М.В.Денисенко, декан факультету психології І.В.Данилюк, голова університетського студентського парламенту Інна Степанець, голова профбюро  Кримської астрофізичної обсерваторії С.А.Куценко, проректор з наукової роботи С.А.Вижва, голова профбюро фізичного факультету А.Г.Кузьмич, начальник юридичного відділу університету І.В.Саленко, голова профспілкового комітету університету В.Ф.Цвих висловлювали своє бачення певних проблем, робили слушні пропозиції. Учасники конференції прийшли до висновку: прозорість та колегіальність прийняття рішень, чітке та обґрунтоване планування діяльності, спільна праця та наполегливий пошук оптимальних рішень – це та багато іншого дозволяють з оптимізмом дивитися в майбутнє.

Після підсумкового слова та детальних відповідей на запитання, поставлені ректорові, учасники конференції одностайно ухвалили: Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Л.В.Губерського за період з грудня 2012 по грудень 2013 року схвалити. Роботу оцінити задовільно. Доповідь та звіт ректора обговорити на зборах трудових колективів факультетів, інститутів та структурних підрозділів.