DSC_9309Олександра Касьянова,
Інститут філології

Сучасний світ вимагає від науковців якісно нових лінгвістичних досліджень з інтеграцією в інші наукові парадигми. Одним із прикладів об’єднання наукових потенціалів мовознавства та кібернетики є корпусна лінгвістика. Цей напрям за останнє десятиліття перейняв досвід, накопичений в інших розвинених галузях. Нині у межах корпусної лінгвістики здійснюється автоматична обробка текстів, їх лінгвістичний та інформаційний аналізи. Існування корпусів текстів мов полегшує дослідницьку роботу мовознавців.
Україна також має свій текстовий корпус. Він розроблений співробітниками лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології під керівництвом Наталії Дарчук. Окрім цього існує Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) – корпус української мови, призначений для здійснення лінгвістичних досліджень із граматики, лексики, історії української літературної мови, а також для використання під час укладання словників та граматик. Його розробила Марія Шведова, яка нещодавно завітала до Інституту філології. Вона представила свій розроблений корпус (ГРАК) студентам та викладачам, розповіла про принципи його укладання, особливості структури, проілюструвала, які саме регіональні особливості української мови можна досліджувати на зібраному в корпусі матеріалі. Учасники зустрічі дізналися, як формулювати пошукові запити на сайті корпусу та поговорили про використання лінгвістичних корпусів у перекладацькій роботі. Корпуси мови неабияк полегшать перекладацький процес для студентів, сприятимуть швидшому тлумаченню та художньому осмисленню текстів.