Козерецька Ірина Анатоліївна – доктор біологічних наук, доцент кафедри загальної та молекулярної генетики (ННЦ «Інститут біології»).

Мезенцев Костянтин Володимирович – доктор географічних наук, професор кафедри економічної та соціальної географії (географічний факультет).

Тішаєв Іван Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри геоінформатики (Інститут геології).

Гражевська Надія Іванівна – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки (економічний факультет).

Шкавр Анатолій Григорович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри нанофізики конденсованих середовищ (Інститут високих технологій).

Котляров Петро Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків (історичний факультет).

Рогач Олександр Ігорович – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних фінансів (Інститут міжнародних відносин).

Михайленко Владислав Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики( Інститут журналістики).

Покровська Ірина Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри тюркології (Інститут філології).

Білан Максим Борисович – підполковник, кандидат філологічних наук, доцент кафедри військового перекладу та спеціальної мовної підготовки (Військовий інститут).

Слабоспицький Олександр Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної статистики (факультет кібернетики).

Самойленко Валерій Григорович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичної фізики (механіко-математичний факультет).

Жиленко Микола Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки (факультет психології).

Кононов Михайло Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри медичної радіофізики  (факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем).

Решетняк Олена Марківна – кандидат соціологічних наук, асистент кафедри соціальних структур та соціальних відносин (факультет соціології).

Єщенко Олег Анатолійович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри експериментальної фізики (фізичний факультет).

Руденко Сергій Валерійович – доктор філософських наук, доцент кафедри української філософії та культури(філософський факультет).

Горічко Мар’ян Віталійович – кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії (хімічний факультет).

Пацурія Ніно Бондівна – доктор юридичних наук, доцент кафедри господарського права (юридичний факультет).

Мороз Віктор Миколайович – старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики (кафедра фізичного виховання та спорту).