Кримськотатарська тематика – як у історичному зрізі, так і в контексті сучасності – традиційно присутня у наукових дослідженнях випускників КНУ, зокрема у дисертаційних роботах, захищених упродовж останніх років у спеціалізованих вчених радах Університету.
Так, у захищеній у 2014 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, виконаній на кафедрі новітньої історії України,  – «Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.» – автор  Володимир Ширай досліджує нову світлу сторінку в історії кримських татар, відкриту в перші роки незалежності України, яка пов’язана з їх масштабною репатріацією до Криму. Початок державотворчих процесів в Україні уможливив повернення кримських татар на свою історичну батьківщину, сприяв розвиткові їхньої національної та релігійної ідентичності.
Особливостям становлення колективної ідентичності кримських татар у контексті українського державотворення присвячена також кандидатська дисертація, виконана у Центрі українознавства філософського факультету (автор – Борис Петруньок,  захист відбувся у 2015 році). Акцентуючи увагу на небезпеках, які знову постали перед кримськими татарами (і які Україна як держава, що не відмовилася від права на Кримський півострів, повинна максимально знівелювати), автор аргументовано доводить, що для України кримські татари можуть стати «ключем» до повернення Криму під свою фактичну юрисдикцію.
У спеціалізованій вченій раді Д.26.001.39 інституту філології за спеціальністю кримськотатарська література проводяться разові захисти дисертаційних робіт кримських науковців. Так, у 2014 році захищено дві кандидатські дисертації – виконана на кафедрі кримськотатарської і турецької літератури Кримського інженерно-педагогічного університету робота Нарімана Абдульвапова «Суфізм у кримськотатарській поезії XV – XVIII ст.: витоки, еволюція, система жанрів» і дослідження Темура Куршутова «Епічна проза і публіцистика Джафера Сейдамета: тематичні мотиви, жанрово-стильова специфіка».