У рамках такого міжнародного TEMPUS-проекту в Інституті журналістики працювала Літня школа. Керівником проекту від КНУ був професор Володимир Різун.

Упродовж п’ятнадцяти днів студенти Інституту слухали лекції, брали участь у майстер-класах і вчилися працювати за моделлю кросмедійного виробництва, готуючи мультимедійний контент для різних технологічних платформ.

Майбутні журналісти активно обговорювали проблеми вищої освіти з представниками державних структур, громадських організацій, викладачами і студентами українських та зарубіжних університетів.

Практичних навичок студенти набували на новітньому технічному обладнанні, яке Інститут журналістики отримав від проекту: комп’ютери іMAC, цифрові відеокамери, фотоапарати.

Результатом роботи Школи стало створення журналу та Інтернет-порталу VERSUS, присвячених темі реформування і розвитку освіти в Україні.

Керівники міжнародної програми з університету Пассау (Баварія, Німеччина) професори Ральф Кендльбахер та Ральф Гольфельд високо оцінили Київську школу журналістики, відзначивши глибоке наукове розуміння кросмедійного виробництва і якісної журналістики керівників Літньої школи, та висловили щире захоплення обсягом матеріалів і пошуковою роботою, умінням майбутніх журналістів віддзеркалювати інформацію на різних технологічних платформах.

На захист інтелектуальної власності

Спільно з Державною службою інтелектуальної власності України та однойменним науково-дослідним інститутом Національної академії правових наук України в нашому університеті провели Літню школу з інтелектуальної власності.

Понад 100 юристів, економістів, винахідників та науковців, студентів і молодих учених з різних вишів України стали її учасниками. Захід охопив теоретичний курс з інтелектуальної власності та тематичні практичні заняття відповідно до програми Літньої школи Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Експертами Літньої школи виступили науковці, патентні повірені, судові експерти, представники Державної служби інтелектуальної власності України та інші висококваліфіковані спеціалісти галузі. Активну участь у Літній школі взяли викладачі кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Слухачі школи обговорили авторські та суміжні права, охорону об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет, прослухали лекції з патентного права, розглянули міжнародну реєстрацію винаходів за Договором про патентну кооперацію та міжнародну реєстрацію промислових зразків за Гаазькою системою, а також використання патентної інформації. Не залишилися поза увагою й комерційні найменування, торговельні марки та географічні зазначення.