За видатні досягнення в галузі біотехнології і ветеринарної вірусології та в зв’язку з 70-річчям з дня народження Президія Національної академії аграрних наук України нагородила Почесною відзнакою НААН  провідного наукового співробітника лабораторії фізико-хімічної біології ННЦ «Інститут біології» Леоніда Петровича Бучацького.

Професор Л.П.Бучацький почав працювати в НДЧ після закінчення в 1971р. аспірантури на кафедрі вірусології КНУ. За його активної участі відкрито новий для науки парвовірус, який згодом став прототипом нового роду вірусів. Л.П.Бучацький був іноземним консультантом Департаменту сільського господарства США (нагороджений відзнакою Агентства охорони навколишнього середовища США, керівником багатьох грантів на замовлення Міністерства оборони СРСР, ВООЗ, СRDF, УНТЦ, Національного Інституту здоров’я (США). Під його науковим керівництвом захищено вісім кандидатських та дві докторські дисертації. Загальна кількість публікацій складає близько 400, у тому числі 2 навчальні посібники та 7 монографій.

З моменту створення (1994р.) і дотепер Леонід Петрович очолює міжвідомчу групу експертів з екологічної експертизи пестицидів та агрохімікатів Міністерства екології та природних ресурсів України, є членом науково-експертної Ради цього Міністерства.

Колектив лабораторії щиро вітає ювіляра і бажає йому нових здобутків у розбудові агробіологічної науки.

Колеги