МольченкоМольченкоЩиро вітаємо з 70-річним ювілеєм професора кафедри механіки суцільних середовищ Леоніда Васильовича Мольченка.

Л.В.Мольченко відзначатиме ювілей 1 січня 2015 року. Ми високо цінуємо його – добре знаного українського вченого в галузі механіки. Він пройшов славний трудовий і творчий шлях від випускника Київського університету до відомого в Україні та за її межами вченого-механіка, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри механіки суцільних середовищ найкращого навчального закладу України.

Результати його ґрунтовних досліджень, спрямованих на розв’язання принципових, життєво важливих фундаментальних і прикладних проблем теорії магнітопружності пластин та оболонок у лінійній та нелінійній постановках лягли добірним золотим зерном у скарбницю досягнень вітчизняної і світової науки. Учений започаткував і створив новий науковий напрямок з теорії нелінійної магнітопружності, а саме дослідження особливостей поведінки гнучких оболонок під дією силових і магнітних полів.

Він гідно продовжує і примножує славні наукові традиції Київської школи механіків та своїх учителів – академіків І.І.Ляшка та Я.М.Григоренка, члена-кореспондента НАН України А.Ф.Улітка.

Леонід Васильович Мольченко зробив вагомий внесок у збереження та примноження наукового потенціалу держави, опублікував монографію, підручник, сім навчальних посібників для студентів-механіків. Він – автор понад сотні наукових та науково-методичних робіт, під його керівництвом захищено 5 кандидатських і дві докторські дисертації.

Наукові доповіді вченого лунали на наукових міжнародних конференціях у багатьох країнах світу. Л.В.Мольченко – заступник голови спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій при механіко-математичному факультеті, член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій при Інституті механіки НАНУ ім. С.П.Тимошенка, член секретаріату Національного Комітету України з теоретичної та прикладної механіки, член редколегій кількох наукових видань, працював членом експертної комісії ВАК України.

Свою науково-дослідну та адміністративну роботу Л.В.Мольченко вдало поєднує з науково-педагогічною: приділяє багато уваги підготовці висококваліфікованих кадрів, постійно працює з аспірантами та студентами. Імпонує його ерудиція, інтелігентність і порядність у спілкуванні з колегами, готовність допомогти у вирішенні їхніх наукових та життєвих проблем, активність, принципове, доброзичливе й щире вболівання за розвиток науки.

Дорогий наш Леоніде Васильовичу! Ми горді, що в підмурок Храму Науки Ви вклали свої міцні та надійні цеглини і висловлюємо Вам за це свою правдиву глибоку шану.

Отож у день Вашого славного ювілею нехай множаться для Вас звичні для людини гаразди, повниться радістю душа, збуваються всі мрії та надії. Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого щастя і нових творчих злетів на благо України та її народу нині, завтра  і на многії та благії літа.

Колеги