818-taras_optВідповідно до ухвали Вченої ради лауреатами премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка стали:

у номінації «Викладачам та науковим співробітникам за підручники та навчальні посібники»:

-         за підручник «Віртуальна дипломатія»:

МАКАРЕНКО Євгенія Анатоліївна – член-кореспондент Міжнародної кадрової академії при ЮНЕСКО, заслужений діяч науки і техніки України, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної інформації;

ПІПЧЕНКО Наталія Олександрівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації;

-         за підручники «Цикл підручників з хімії для школи (7-11 класи)»:

ПОПЕЛЬ Павло Петрович – кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної хімії;

у номінації «Викладачам та науковим співробітникам за наукові праці, монографії»:

-         за цикл наукових праць «Національно-мовні картини світу як об’єкт лінгвістичного вивчення»:

ГОЛУБОВСЬКА       Ірина Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства та класичної філології;

-         за цикл наукових праць «Синтез, механізми дії і технологія застосування нановуглецевих матеріалів у терапії злоякісних пухлин»:

ПРИЛУЦЬКА Світлана Володимирівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки»;

у номінації «Молодим ученим за наукові праці»:

-         за цикл наукових праць «Страхування як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового захисту держави»:

ПРИКАЗЮК Наталія Валентинівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту;

-         за цикл наукових праць «Розробка нових фотохромних нанокомпозиційних матеріалів для використання в мікроелектроніці»:

КРУПКА Оксана Михайлівна – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник кафедри хімії високомолекулярних сполук;

у номінації «Аспірантам за наукові праці»:

-         за цикл наукових праць «Топологічні солітони у магнітних наночастинках»:

ПИЛИПОВСЬКИЙ Олександр Васильович – аспірант кафедри математики та теоретичної радіофізики;

-         за цикл наукових праць «Популярна культура ренесансних Нідерландів: структури і топоси»:

КОВБАСЮК Стефанія Андріївна – аспірантка кафедри історії стародавнього світу і середніх віків;

-         у номінації «Студентам за наукові праці»:

за цикл наукових праць «Часова організація рухової активності щурів і її зв’язок з варіаціями космічної погоди»:

ГОСТЄВА Юлія Володимирівна – студентка 1 курсу ОКР  «магістр» кафедри біофізики;

-         за цикл наукових праць «Історико-філософські та соціально-політичні засади концептуалізації досвіду вітчизняного культуротворення»:

ЗБОРОВСЬКА Ксенія Борисівна – студентка 1 курсу ОКР «магістр».