Безимени-1Віталій ГРИЩЕНКО,
Канівський природний заповідник,
заступник директора з наукової роботи

Розташований у самому центрі України, Канівський природний заповідник зберігає у своїх нетрях унікальну місцевість. І не лише завдяки природним об’єктам. На цій порівняно невеликій площі сконцентровано чимало стародавніх пам’яток матеріальної культури: літописне давньоруське городище Родень, два скіфські городища, поселення полян, а також пам’ятки Трипільської культури.
На сьогодні площа Канівського природного заповідника сягає 2027 га. Він  слугує навчальною базою КНУ імені Тараса Шевченка, тут щороку проходять польову практику нові покоління студентів-біологів, геологів,  географів та істориків.
Заповіднику присвячені понад 3500 наукових праць, опублікованих фахівцями різних галузей, тож екосистеми Канівського заповідника вважають одними з найбільш вивчених в Україні.
З 1968 року науковці заповідника ведуть «Літопис природи». Зібрані протягом десятків років дані дають ученим змогу аналізувати зміни у флорі й фауні, динаміку чисельності окремих видів тварин, вплив на природні комплекси певних зовнішніх факторів тощо.
Велике значення має заповідник як місце відпочинку птахів під час прольотів. Щороку на Дніпрі біля заповідних островів зимує до 30 орланів-білохвостів, на острові Круглик утворилася велика колонія сірої чаплі. Заповідник отримав міжнародний статус IBA (Impornant Bird Areas) – територій, важливих для охорони птахів.
Загалом упродовж 30 років на зимівлі зареєстровано 32 види птахів. Поступово відбувається зростання як видової різноманітності зимуючих птахів, так і чисельності окремих видів. У тому числі занесених до Червоної книги України – гоголя та орлана-білохвоста. Усе це дозволяє сподіватися, що невдовзі ми зможемо вилучити з Червоної книги принаймні окремі статті.
Сьогодні заповідник також частково виконує і роль національного парку навколо Тарасової гори. Науковці розробили кілька екологічних стежок для організованих екскурсій. Особливою популярністю серед відвідувачів користується музей природи на території садиби заповідника, розташований у меморіальному будинку академіка М. Біляшівського.