Отримали патент на винахід співробітники геологічного факультету. Назва патенту «Спосіб атмомагнітного контролю стану довкілля», власник – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, автори – науковий співробітник геологічного факультету, керівник відділу міжнародного співробітництва канд. геол. наук О.І.Меньшов та колишній співробітник геологічного факультету, ветеран університету доцент А.В.Сухорада. В основу винаходу покладено результати багаторічних досліджень авторів у галузі магнетизму природних об’єктів. Дослідження виконувалися на базі кафедри геофізики, НДЛ «Теоретичної і прикладної геофізики» (очолює проректор з наукової роботи С.А.Вижва) і Студентського конструкторсько-дослідницького бюро геологічного факультету.

Винахід стосується природоохоронної галузі. В останні роки дедалі гостріше стає питання забруднення атмосферного повітря урбанізованих територій, мегаполісів, великих міст та промислових регіонів. Зокрема, питанням контролю за станом повітря Києва займається Центральна геофізична обсерваторія. Процес визначення осередків найбільшого техногенного навантаження для побудови відповідних карт розподілів забруднення – доволі громіздкий процес. У складі обсерваторії діє близько десяти пунктів забору повітря, які являють собою спеціальне насосне обладнання із системою фільтрів. Зразки пилових фракцій, які переносяться повітряним басейном і концентруються у фільтрувальному обладнанні, передаються до хімічної лабораторії для відповідних аналізів визначення концентрації небезпечних для людини хімічних сполук (важкі метали, формальдегіди тощо).

Фахівці в галузі магнетизму природних об’єктів (популярний у світі термін environmental magnetism) уже протягом кількох десятиріч успішно проводять дослідження з вивчення магнітних властивостей не лише гірських порід, але й ґрунтів, листя дерев, вуличного пилу, атмосферного повітря. При цьому розв’язується ціла низка прикладних та фундаментальних завдань – від пошуків корисних копалин до моніторингу забруднення довкілля.

Наукова новизна патенту полягає в способі фіксації забруднення атмосфери для дальших магнітних вимірювань. На противагу технологіям, описаним вище, тепер немає необхідності використовувати насосні станції та дорогі хімічні аналізи. Досить за спеціальною методикою зібрати пил, який відкладається на звичайному віконному склі, і провести експресні магнітні вимірювання. Результатом стають карти забруднення атмосферного повітря територій як по площині, так і по висоті (поверхи будівлі).

Наступним кроком буде передача патенту у виробництво українським підприємствам, а також можливий правовий захист за кордоном.