Міністерство освіти і науки України, Державне управління справами, Національна академія медичних наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю щодо розробки та впровадження освітньо-науково-практичного консорціуму «Університетська клініка». Таку інноваційну структуру буде створено з метою реалізації сучасної ефективної корпоративної системи підготовки кваліфікованих фахівців охорони здоров’я, системи безперервної професійної освіти, реалізації інноваційних проектів на основі інтеграції освітнього й наукового потенціалу учасників.
Пріоритетні напрями діяльності Університетської клініки
передбачають:

запровадження гнучких освітніх програм, дистанційного навчання, максимального використання у навчальному процесі сучасних інформаційних технологій відповідно до сучасних тенденцій розвитку світової медичної науки;
підвищення якості до- та післядипломної освіти за стандартами медичної освіти;
забезпечення умов для клінічної підготовки студентів і підвищення кваліфікації медичних працівників; реалізацію програм навчання в магістратурі, інтернатурі, резидентурі; підготовку аспірантів і докторантів; створення спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт у галузі знань «Охорона здоров’я»;
здійснення спільної наукової та науково-технічної діяльності, реалізацію програм і грантів із залученням міжнародних експертів, створення і впровадження конкурентоспроможних медичних та освітніх технологій, розвиток міждисциплінарних наукових напрямів;
проведення розробок, експертних оцінок, апробацій і впроваджень нових медичних технологій, матеріалів, лікарських засобів, інноваційних форм організації та управління медичного обслуговування;
створення єдиних баз даних ресурсного забезпечення навчального й наукового процесів;
формування єдиного освітнього простору для розвитку і вдосконалення системи безперервної медичної освіти для підготовки висококваліфікованих медичних кадрів;
впровадження медичних інформаційних систем і технологій телемедицини;
організацію наукових форумів;
зміцнення престижу медичної освіти та медичних працівників України.