Днями в університеті відбулася  презентація авторського проекту відомого німецького славіста, літературознавця й культуролога, професора, завідувача кафедри історії слов’янської літератури, керівника освітнього центру «ЄВРОПЕУМ», де здійснюється підготовка магістрів за програмою «Східно-західні студії», Регенсбурзького університету Вальтера Кошмаля «Тарас Шевченко: забутий поет-ікона українець».  За останні 100 років це перша монографія, присвячена творчості нашого Кобзаря, яка написана німецькою мовою.
У ній учений досліджує феномен Тараса Шевченка, якого називає символом українського народу. Автор  простежує витоки унікальності постаті митця та його творчості, причини їх повсякчасної значимості в житті української нації,з’ясовує  особливості сприйняття феномену Тараса Шевченка світовою спільнотою – і науковцями, і пересічними читачами. Учений акцентує увагу на вивченні мовного аспекту творів митця, зокрема, аналізує причини використання російської мови, свідомого вибору української, зокрема її усних діалектів із подальшим синкретизмом їх.
У презентації монографії взяли участь ректор університету академік Л. В. Губерський, проректор КНУ П.О. Бех,  директор Національного музею Тараса Шевченка Д. В. Стус, шевченкознавці з нашого університету та Інституту літератури НАН України, студенти Інституту філології.