сизоновДмитро СИЗОНОВ,
Інститут філології

За минулий календарний рік з’явилося понад пів тисячі нових слів, популяризація яких належить українським ЗМІ.

На традиційних засіданнях медіалінгвістичного гуртка (керівник – доц. Д. Сизонов), який діє вже чотири роки в Інституті філології, студентами спеціалізації «Медіалінгвістика» було зібрано понад півтори тисячі нових слів та фразеологізмів, які впевнено ввійшли до активного вжитку українців. Якісь із них адаптувалися, якісь отримали українські відповідники, що свідчить про динамічні процеси розвитку нашої мови. Частина з інновацій увійшли до мови у статусі варваризмів та екзотизмів, якісь транслітерувалися, якісь утворилися під дією нового Правопису-2019 та оновлених стилістичних норм. Позаяк, нові слова стають частиною української розмовної комунікації, інтерпретатором яких стають медіа.
Усі засідання гуртка цьогоріч, логічно, відбулися в онлайн-форматі. Збирачами матеріалу виступили студенти-медіалінгвісти, які шукали медіаконтексти з мовними неоодиницями, а лексикографи та упорядники систематизували одиниці в е-картотеку та описали її. Результатом спільної роботи стало щорічне лексикографічне видання «Нові слова та фразеологізми в українських масмедіа» (автори та упорядники – проф. Л. Шевченко та доц. Д. Сизонов), п’яте видання якого вже побачить світ у 2021 р.
Уся е-картотека розміщується авторами на платформі «Мовні інновації.UA», на якій постійно репрезентуються нові слова та фразеологізми (за роками, стилістичними маркерами, сферами розповсюдження), а щороку визначається найчастотніше в уживанні нове слово, що може розширювати свою семантику та набувати додаткових семантичних відтінків.
Ураховуючи, що 2019 та 2020 роки стали «розсадниками» нових слів, які пов’язані передусім з COVID-19 та карантинними заходами у світі, минулого року найпопулярнішим новим словом стала лексема ковід та похідні від нього – ковідопозитив, ковідонегатив, ковідоманія, ковідостерія, ковідіот та, навіть, ковідономіка (як номінація на позначення економічних процесів під час пандемії COVID-19). Цього року частотною неоодиницею в медіа стало слово «локдаун», який і освітній, і економічний, і культурний, і навіть «інтелектуальний».
Автори продовжуватимуть збирати інноваційні одиниці в масовій комунікації і наступного року, розширюючи медійні джерела (блогосфера, реклама, піар-тексти, дописи в соцмережах, SMM-тексти та ін.) для максимальної об’єктивації аналізу оновлення української мови. Ця науково-дослідницька робота допоможе якісно оцінити та комплексно інтерпретувати зміни в українській мові на певному відрізку часу за матеріалами сучасних медіа.