ostapchenko_2_150x200Колектив навчально-наукового центру «Інститут біології» щиро вітає ювіляра, директора, академіка академії наук вищої школи України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора біологічних наук, професорку – Остапченко Людмилу Іванівну.

Випускниця біологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, після успішного закінчення аспірантури при кафедрі біохімії, пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до директора ННЦ «Інститут біології».
Л. І. Остапченко викладає нормативні курси з біоорганічної хімії, біохімії, біотехнології, а також спеціальні курси, керує науковими дослідженнями молодих учених. Людмила Іванівна – голова методичної комісії з біології Міністерства освіти і науки України та спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Під її керівництвом підготовлено й захищено понад 30 кандидатських та три докторські дисертації, а наукові роботи студентів і аспірантів нагороджені відзнаками Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.
Діяльність ученої спрямована як на фундаментальне вирішення актуальних питань фізико-хімічної біології, так і на практичне впровадження біомедичних технологій, що висвітлено в понад 500 публікаціях: сотнях наукових статей, десятках навчально-методичних праць, підручниках, навчальних посібниках, рекомендованих МОН України, патентах, монографіях. Праця “Молекулярні механізми регуляції активності циклонуклеотид- та кальційзалежних протеїнкіназ лімфоїдних клітин в умовах радіаційного впливу” удостоєна премії НАН України імені академіка О.В. Палладіна.
Л.І. Остапченко – відповідальний редактор журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (серії «Біологія» та «Проблеми регуляції фізіологічних функцій»), який входить до кількох міжнародних наукометричних баз.
Людмила Іванівна багато уваги приділяє вдосконаленню університетської освіти та науки, розширенню й зміцненню зв’язків вишу з науково-дослідними установами НАН і НАМН України, бере участь у виконанні наукових робіт за грантами ДКНТ та НАНУ, є керівником науково-дослідних тем, які виконуються на замовлення Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської міської державної адміністрації. Має спільні гранти з академіями наук інших держав.
Л. І. Остапченко належить до плеяди видатних співробітників КНУ імені Тараса Шевченка; за вагомий особистий внесок у розвиток біологічної науки та високий професіоналізм була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ст., знаками МОН України «Петро Могила», «За наукові досягнення» та відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни».
Робота для Людмили Іванівни – це пристрасть, якій вона щоденно віддає багато сил і енергії, адже не лише виконання навчально-наукових планів є першочерговим завданням директора, одним із основних пріоритетів є згуртований та дружній науково-викладацький колектив. Відрадою для душі є дім, де завжди для неї дзвенить веселий сміх онуків, чекають ніжні обійми дітей та коханий чоловік. Це те, що люди називають щастям!
Тож сьогодні колектив інституту – від студента до професора – щиро вітає талановитого педагога, ініціативного організатора, мудрого керівника та прекрасну ЛЮДИНУ з Днем народження:
Стелися, доле, через все життя
Лише добром для доброї людини
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей й тепло родини!

Колектив ННЦ «Інститут біології»