на 5-туЄвген СПІЦИН,
факультет психології,
професор

Цікавий педагогічний експеримент пройшов на факультетах соціології, психології та географічному. Упродовж семестру аспіранти 2-го року навчання під керівництвом наукових керівників та консультантів від кафедри педагогіки  виконували всі види робіт, що моделюють діяльність викладача та куратора академічної групи.
До проведення експерименту підштовхнула ситуація, яка склалася останнім часом. Попри те, що понад 80% випускників аспірантури  КНУ надалі працюють викладачами у ВНЗ, низка факультетів та інститутів прийняли рішення про припинення присвоєння кваліфікації «викладач ВНЗ» випускникам магістратури. Частково ця проблема вирішується завдяки тому, що у 2016 році розпочався набір до магістратури зі спеціальності «Педагогіка вищої школи», на яку мають право вступати випускники бакалаврату будь-якої спеціальності й після закінчення отримати кваліфікацію «викладач ВНЗ». Навчальний план цієї спеціальності передбачає ґрунтовну психолого-педагогічну, методичну й професійно-практичну підготовку майбутнього викладача університету. Іншим, доволі ефективним шляхом підготовки майбутніх викладачів, є аспірантура.  Добре розуміючи  важливість практично-педагогічної підготовки аспірантів,  керівництво наукової частини Університету  сприяло розробці Положення і Програми асистентської педагогічної практики аспірантів Університету.
Як показало анкетування наприкінці експерименту, аспіранти-учасники залишилися задоволені результатами своєї роботи. Тож на вибір аспірантів кафедра запропонувала  також  низку курсів і спецкурсів, семінарів і тренінгів, які забезпечують їхню якісну теоретичну  підготовку до майбутньої викладацької діяльності.
На думку студентки хімічного факультету Богдани Близнюк, викладач має бути активною особистістю, яка є взірцем для інших. Сучасний викладач вищої школи – максимально компетентна, освічена, всебічно розвинена людина, яка дослухається до думки студента і розвиває вміння самостійно та критично мислити, знаходити нестандартні шляхи вирішення проблем.