Науковці нашого університету вже третій рік поспіль беруть участь у роботі Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України», який відбувся в приміщенні Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті. Захід проходив за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України і мав на меті розширити коло спілкування українських екологів з іноземними підприємствами, представниками бізнесу та громадськості, привернути увагу міжнародних донорів до наукових розробок українських учених.
У рамках Форуму працювала VІІІ Міжнародна виставка «Довкілля 2015», основними розділами якої були екологічна політика; чисті технології; моніторингові дослідження; проблеми утилізації відходів; охорона атмосферного повітря; альтернативна енергетика та біопаливо. Співробітники та викладачі КНУ демонстрували свої досягнення в сфері збереження біорозмаїття, контролю якості продуктів харчування, моніторингу довкілля, розробок біо- харчових та лікарських препаратів та тест-систем контролю якості природних об’єктів.
Список експонатів співробітників університету доволі розлогий. Представлені розробки Інституту біології, біотехнічні та екоосвітні заходи Канівського природного заповідника, розробки Ботанічного саду імені академіка Фоміна, система комп’ютерного моделювання захисту довкілля факультету кібернетики, набір аналітичних методів контролю якості природних об’єктів від хімічного факультету, плазмова технологія екологічно чистої екстракції казеїну від фізичного факультету та матеріали навчальної дисципліни «Стійкі органічні забрудники» від географічного факультету. На виставці також представлені розробки Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка».
Одним із важливих складників форуму були тематичні круглі столи, присвячені актуальним темам захисту Антарктики та збереження природно-заповідного фонду, питанням зміни клімату та енергозбереження, поводження з відходами, впровадження місцевих екологічних планів дій та міжнародних екологічних конвенцій.
Учасники форуму обмінялися думками з колегами та міжнародними експертами. Члени команди КНУ обговорили напрями майбутньої співпраці з заступником Міністра екології та природних ресурсів України С.І.Курикіним та Баліан Раффі, директором Регіонального центру екології, науки, технології та управління охорони здоров’я для країн Центральної та Східної Європи. Кафедра фізичної географії та геоекології географічного факультету відрядила на форум 15 волонтерів – студентів 2-4 курсів, які взяли участь у роботі круглих столів та познайомилися з організацією волонтерської діяльності.

Павло Демченко