vrach-analizyУ Навчально-Науковому центрі «Інститут біології» відбулася студентська  наукова конференція «Цитологія – наука майбутнього». Її організувала кафедра цитології, гістології та біології розвитку.

Цитологія – наука про клітину, вивчає будову та хімічний склад клітин, функції різноманітних клітин, пристосування до умов навколишнього середовища, зміни в клітинах при дії різних патологічних чинників. Це одна з відносно молодих біологічних наук, її вік приблизно 100 років (хоч власне термінові «клітина» понад 300 років, його почав використовувати Р.Гук). Сучасна цитологія – наука комплексна, вона має тісні зв’язки з іншими біологічними науками – фізіологією, молекулярною біологією, біофізикою, біохімією тощо. 

Фундаментальні дослідження та відкриття в галузі цитології, клітинної біології та гістології є основою для розвитку біомедицини, забезпечують теоретичну базу для розробки нових біо- та нанотехнологій, ефективних діагностичних методів та терапевтичних засобів, сучасних підходів до забезпечення біобезпеки. Без сумніву, відкриття нових процесів та їхніх механізмів на клітинному рівні має велике теоретичне та практичне значення в сучасній науці.

Отож молоді науковці представили на конференції свої дослідження з перспективних напрямків цитології та гістології. Наукове журі, до складу якого ввійшли викладачі кафедри цитології, гістології та біології розвитку на чолі з завідувачем кафедри професором М.Е.Дзержинським, оцінювало доповіді молодих учених.

Слід відзначити, що студенти представили доповіді із серйозними практичними дослідженнями. Ці роботи виконувалися в ННЦ «Інститут біології» і в провідних наукових інститутах НАН України. В них досліджені молекулярні механізми регуляції клітинної активності та їх порушень при різноманітних патологічних станах. Важливо, що прикладне застосування результатів цих робіт досить широке: це розробка нових лікарських препаратів (у тому числі на основі нано-частинок), розробка та модифікації чутливих методів молекулярної діагностики й  прогнозування, тест-систем для оцінки дії фізіологічно активних сполук (новосинтезованих лікарських засобів) на клітини організму.

Серед доповідачів були обрані троє найкращих, які отримали грошові премії та грамоти учасника наукової конференції. І місце здобула Інна Гордієнко – студентка магістратури другого року навчання; ІІ місце посів студент першого курсу Єгор Гороховський; на ІІІ місці – студентка першого року магістратури Катерина Шкаріна. Інші доповідачі отримали заохочувальні призи. Високий рівень доповідей студентів та молодих учених свідчить про їхню підготовку, наукову ерудицію та неабияку обізнаність у спеціальності цитолога.

 

О.ВОРОНІНА,

доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку

ННЦ “Інститут біології”