-297711607Оксана ЖИЛІНСЬКА,
проректорка з наукової роботи

Цьогоріч ушосте, починаючи з 2016 року, 11 лютого відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці (International Day of Women and Girls in Science), започаткований за рішенням ООН з метою «досягти повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат».

Головною метою Резолюції Генеральної Асамблеї ООН стали усунення обмежень і певного історично сформованого гендерного дисбалансу в галузях науки, техніки та інновацій і досягнення якісних змін у процесі залучення найбільш здібних представниць до досліджень, створення відповідних умов для їхнього успішного становлення у науковій діяльності.

Невипадково у назві свята окремо зазначені дівчата, участь яких у наукових товариствах та об’єднаннях юних дослідників, попри значні успіхи світової наукової спільноти у досягненні гендерного паритету загалом, залишається набагато скромнішою, аніж їх ровесників чоловічої статі. Міжнародні статистичні дані засвідчують збереження певного дисбалансу щодо можливості отримання дівчатами ступенів магістра та доктора філософії. Нерідко дівчата стикаються з обмеженнями у певній галузі науки, чия царина досі традиційно вважається чоловічою територією. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті НАМН України 08.07.2019, у різних регіонах світу частка жінок, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, залишається невисокою. У Центральній та Східній Європі цей показник становить 40 %. Лише кожна п’ята країна світу досягла гендерного паритету, згідно з яким від 45% до 55% у загальній чисельності наукових працівників складають жінки, в Україні у загальній чисельності дослідників 46% жінок-вчених. Українки впевнено торують наукові шляхи у математиці, молекулярній біофізиці, медицині, наноматеріалознавстві, комп’ютерній інженерії, правознавстві, економіці, психології та інших галузях.
Сьогодні із 2 924 осіб науково-педагогічних працівників Університету жінки складають 57% (1672 особи), при цьому у загальній чисельності докторів наук (718 осіб) частка жінок складає 41% (292 особи), серед 1767 кандидатів наук майже 63% складають жінки (1104 особи).
Вперше в історії Університету проректоркою з наукової роботи є жінка – докторка економічних наук Оксана Жилінська. Також варто відзначити, що нині жінки-дослідниці очолюють 8 структурних підрозділів Університету: ННЦ «Інститут біології та медицини» – директорка, докторка біологічних наук Людмила Остапченко, Інститут післядипломної освіти – директорка, докторка економічних наук Наталія Ткаченко, Інститут права – в.о. директора, докторка юридичних наук Олена Орлюк, Інститут управління державної охорони – в.о. начальника, кандидатка юридичних наук Оксана Горова, економічний факультет – пані декан, докторка економічних наук Анжела Ігнатюк, механіко-математичний факультет – пані декан, докторка фізико-математичних наук Оксана Безущак, факультет соціології – пані декан, докторка соціологічних наук Валентина Чепак, підготовче відділення – завідувачка, кандидатка філологічних наук Галина Усатенко. Також 65 жінок-дослідниць очолюють університетські кафедри, у складі заступників деканів факультетів /директорів інститутів з наукової роботи є також жінки: кандидатка фізико-математичних наук Людмила Анісімова, докторка фізико-математичних наук Олена Капустян, докторка хімічних наук Наталія Куцевол, кандидатка юридичних наук Ганна Огнев’юк, кандидатка психологічних наук Світлана Пащенко, докторка філологічних наук Олена Романенко, докторка біологічних наук Леся Сокур.
У загальній чисельності штатних наукових працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка досягнуто гендерного паритету – частка жінок-дослідниць становить 46% (200 жінок і 236 чоловіків відповідно), при цьому жінки очолюють: Ботанічний сад імені акад. О. В. Фоміна (докторка біологічних наук Марина Гайдаржи), Інститут психіатрії (докторка медичних наук Ірина Пінчук), Науково-дослідну частину (докторка біологічних наук Ганна Толстанова), ННЦ радіаційної безпеки (кандидатка біологічних наук Людмила Асламова), Науково-консультаційний центр (кандидатка філософських наук Наталія Караульна), відділ підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів (докторка філософії Анжеліка Ткачук). Також велика частка жінок, які очолюють науково-дослідні лабораторії та сектори факультетів та інститутів. У загальній чисельності аспірантів Університету (869 осіб) частка жінок складає 56% (488 осіб), у складі докторантів жінки переважають, їх частка нині досягла 63%.