ФІТ тесляЮрій ТЕСЛЯ,
факультет інформаційних технологій

На нашому факультеті, відкритому чотири роки тому, відбувся перший випуск бакалаврів. Ми здолали до цього непростий шлях пошуку свого місця на ринку освіти, визнання факультету в професійній спільноті. А тепер із повним правом ми можемо сказати:  факультет інформаційних технологій створено. Він посів чільне місце в сфері ІТ-освіти в Україні, має своє обличчя, свої характерні риси, на ньому впроваджено нові технології навчання.
Основна причина нашого успіху – використання світового досвіду в управлінні факультетом, його популяризації серед молоді,  організації всіх видів діяльності, залученні до навчального процесу ІТ-компаній та фахівців-практиків галузі.
Навчання через практику. Неможливо підготувати фахівця в сфері ІТ тільки на теоретичному матеріалі. Студент має постійно працювати за комп’ютером, вирішувати різноманітні задачі (бажано наближені до реальних, практичних). Ми збільшили обсяги практичних і лабораторних занять для студентів, запровадили лабораторні роботи навіть із математики.
Для того, щоб студенти могли засвоїти різноманітні математичні пакети програм і навчитися використовувати їх для різних задач, ми залучаємо до навчального процесу відомі ІТ-компанії, направляємо туди студентів на практику, відкриваємо їх представництва на факультеті. Усе це мотивує студентів до навчання не лише через теорію, але й через залучення до реальних проектів у сфері ІТ.
Модульна організація навчального процесу. Ми – молодий факультет, який впроваджує все найкраще, що є у світі. Зокрема, ми першими в Університеті впровадили модульну організацію навчального процесу, коли студенти не вивчають одночасно 6-7 дисциплін, а опановують їх почергово і завершують навчання контрольними заходами. Це дуже зручно як для студентів, так і для викладачів.
Цифрові технології навчання. Не секрет, що більшість студентів старших курсів працюють, і цього не змінити. Вважаємо, що це правильно і потрібно, адже лише через практику вони зможуть отримати необхідні навички професійної діяльності. Для того, щоб допомогти таким студентам, ми розробили по всіх дисциплінах відеолекції, інші електронні матеріали, які дають змогу студенту опанувати дисципліну в будь-який час. А вимоги на контрольних заходах однакові для всіх. Знаєш дисципліну – отримуєш гарну оцінку. Єдина різниця: студент, який був присутній на лекціях в аудиторії, отримує допуск до контрольного заходу автоматично. А студент, який вивчав дисципліну самостійно, ще має скласти тести за матеріалами відеолекцій.
Дружня взаємодія викладачів та студентів. Наш принцип: «Викладачі і студенти – одна команда, яка створює майбутній кадровий потенціал України».