ПрилуцькийПонад  десять років викладачі та науковці ННЦ «Інститут біології» нашого університету в тісній кооперації з німецькими вченими з Інституту хімії і біотехнології Технічного університету Ілменау (ФРН) у рамках чинного спільного Українсько-німецького науково-навчального центру з нанобіотехнологій проводять унікальні дослідження в галузі біоактивності вуглецевих наноструктур. Упродовж цього часу в рамках виконання двосторонніх та міжнародних проектів, зокрема DAAD, BMBF, DFG та STCU, розроблено унікальні конкурентоспроможні технології застосування (1) С60фулеренів для пригнічення росту злоякісних пухлин та метастазування; (2) багатостінних вуглецевих нанотрубок для деструкції пухлинних клітин унаслідок фототермічної дії; (3) одностінних вуглецевих нанотрубок для корекції функції кровообігу за патологічних станів центрального ґенезу (гіпертонія, хвороба Паркінсона). Одержано п’ять патентів на винаходи, опубліковано близько сотні наукових статей у міжнародних журналах з високим імпакт-фактором, зроблено десятки доповідей на міжнародних конференціях. Започатковано регулярний Українсько-німецький симпозіум з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнологій. За сприяння німецької сторони придбано сучасне обладнання, матеріали й реактиви для проведення високотехнологічних досліджень.

Показовим продовженням такого взаємовигідного й плідного співробітництва стало навчання магістра кафедри мікробіології та загальної імунології Юлії Кічмаренко та стажування наукового співробітника кафедри біофізики Дмитра Ноздренка в Інституті хімії і біотехнології Технічного університету Ілменау в рамках програми «100+100+100», яка фінансується МОН України. Як найбільш активні та успішні серед тих, хто продовжує наразі розвивати новий науковий напрямок – «Наноматеріали для біології і медицини», вони дістали змогу підвищити рівень теоретичної й практичної підготовки, опанувати новітні методи та набути фахового досвіду проведення комплексних досліджень «синтез – характеризація наноструктур – біодоступність – специфічна біоактивність» у німецькому університеті, який входить у десятку найкращих вишів ФРН.

Молодих українських дослідників гостинно зустріли співробітники німецького вишу на чолі з директором Інституту хімії і біотехнології професором Уве Ріттер і, незважаючи на свій насичений графік роботи, приділили значну увагу організації виконання запланованих експериментальних досліджень. Яскраві враження залишила в наших колег  робота в хімічній лабораторії, де на унікальних установках одержували, очищали і переводили в біодоступну форму С60 фулерени та вуглецеві нанотрубки. Потім ці синтезовані наноматеріали вдалося побачити «неозброєним оком» на ПЕМ-зображеннях у лабораторії Інституту мікро- і нанотехнологій. На основі вирощеного на кремнієвій підкладці вертикально-орієнтованого масиву одностінних вуглецевих нанотрубок був створений і протестований надчутливий тензометричний датчик для вимірювання сили скорочення м’язового волокна. Поза сумнівом, одержані піонерські результати в рамках створення унікальних технологій застосування С60 фулеренів у комбінованій хіміотерапії раку та в клінічній травматології, спрямованій на підвищення ефективності терапії ішемічних пошкоджень м’язової тканини, сприятимуть дальшій активній співпраці з німецькими колегами.

 

Юрій Прилуцький,

професор ННЦ «Інститут біології»